Dodatkowe dni urlopu od sierpnia

0
80
Dodatkowe dni urlopu od sierpnia
Dodatkowe dni urlopu od sierpnia

Dzięki dyrektywie Unii Europejskiej wydłużone urlopy będą przysługiwały Polakom już od sierpnia. Skutki tej dyrektywy mają pracującym na etatach znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Dodatkowe dni urlopu od sierpnia – ważne zapisy

Ważnym zapisem jest wprowadzenie możliwości zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. W pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych na przykład chorobą lub wypadkiem, jeżeli konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika, może on skorzystać z 2 dni lub 16 godzin wolnego w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik otrzyma prawo do 50 proc. wynagrodzenia – obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Po nowelizacji Kodeksu pracy, pracująca mama lub tata będą mieli prawo do wzięcia 5 dni urlopu opiekuńczego. Urlop zostanie rozszerzony na wszystkie osoby spokrewnione i mieszkające razem. Celem jest “zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia”.

Takim członkiem rodziny może być: syn, córka, matka, ojciec, małżonek.

Dodatkowe dni urlopu od sierpnia – jakie?

Urlop opiekuńczy, planowany w wymiarze 5 dni na rok, byłby jednak niepłatny. Za czas przebywania w domu pracownik nie zachowa wynagrodzenia. Czas ten wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zmiany dotyczą również urlopu rodzicielskiego. W przypadku posiadania jednego dziecka zostanie on wydłużony z 32 do 41 tygodni, zaś w przypadku rodziców dzieci urodzonych z ciąży mnogiej – z 34 do 43 tygodni.

Jak Zmiany mają wejść w życie do 2 sierpnia 2022 roku.

Słuchaj nas online!