Druk DRA – deklaracja rozliczeniowa

0
47
Druk DRA - ZUS
Druk DRA - ZUS

Druk DRA – ZUS przypomina o konieczności comiesięcznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wielu przedsiębiorców przyzwyczajonych do braku konieczności wysyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej zapomina, że “Polski Ład” ponownie nałożył ten obowiązek. Chodzi o druk DRA.

Składka zdrowotna

W przypadku gdy przedsiębiorca nie dostarczy do ZUS druku DRA za odpowiedni miesiąc, składka zdrowotna zostanie naliczona automatycznie. W konsekwencji może to doprowadzić do błędnych jej rozliczeń i konieczności ich korygowania. ZUS wysyła informacje ponaglające do przedsiębiorców w sprawie deklaracji składki zdrowotnej, jednak mimo to wciąż wielu przedsiębiorców zapomina jej składać, co doprowadza do automatycznego naliczenia ich składek, a w konsekwencji często to błędnych ich wysokości.

Druk nie dla wszystkich obowiązkowy

Z obowiązku składnia dokumentów rozliczeniowych DRA dotyczących składki zdrowotnej zwolnione są osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu.