Zasiłek chorobowy w 2022 roku

59
Zasiłek chorobowy - ZUS
Zasiłek chorobowy

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich oraz zasiłku chorobowego. Obecnie, niezależnie od rodzaju choroby, wszystkie zwolnienia lekarskie sumują się, jeśli nie ma między nimi przerwy, która przekracza 60 dni.

To oznacza, że do 182 dniowego okresu zasiłkowego są wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.

W związku ze zmianami zasiłek chorobowy może być wypłacany w ciągu roku nie dłużej niż:

182 dni, 270 dni – gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą albo gdy przypada w trakcie ciąży.

Co ważne, ZUS przypomina także, że jeśli ubezpieczony wykorzysta cały zasiłek chorobowy i nadal będzie niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Wówczas przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy osobie, która dalej jest niezdolna do pracy, ale rokuje odzyskanie zdolności w tym terminie.