Koniec przywilejów dla skazanych

137
Koniec przywilejów dla skazanych
Koniec przywilejów dla skazanych

Koniec przywilejów dla skazanych zapowiedziany projekt zmian dotyczących więziennictwa był już jesienią zeszłego roku. Jako jeden z filarów kompleksowej reformy dotyczącej zakładów karnych i kwestii odbywania kar, nazwanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości “Nowoczesnym Więziennictwem”.

Koniec przywilejów dla skazanych – natychmiastowe doprowadzenie do więzienia

Na chwilę obecną, większość skazanych nie stawiała się do odbycia kary, ponieważ nic im za to nie grozi. Skazany otrzymywał wezwanie do stawienia się w areszcie śledczym w wyznaczonym terminie . Gdy tego nie uczynił, policja mogła go doprowadzić do zakładu karnego dopiero po nieskutecznym wezwaniu przez sąd. Projekt zmian przyjętych przez rząd zakłada, że skazany będzie od razu po wyroku przewożony do więzienia przez policję.

Koniec przywilejów dla skazanych – więźniowie do pracy

Więźniowie będą częściej podejmować pracę.
Skazani po zmianach będą mogli też odpracować niespłacone grzywny, jak również będzie można włączyć ich do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, co pozwoli na wsparcie służb ratunkowych.

Koniec przywilejów dla skazanych – leczenie

Do tej pory więźniowie byli przyjmowani przez lekarzy i specjalistów poza kolejnością, projekt ma to zmienić i osoby pozbawione wolności będą przyjmowane według reguł obowiązujących wszystkich pacjentów. Skazany będzie musiał też zapłacić za badania laboratoryjne, jeśli potwierdzą one obecność substancji psychoaktywnej.

Koniec przywilejów dla skazanych – forma odbywania kary

Dotychczas najbardziej zdemoralizowani młodociani, odbywali karę z pozostałymi skazanymi młodocianymi . Projekt zakłada, aby skazani za najcięższe przestępstwa młodociani, odbywali karę razem z dorosłymi, odbywających karę po raz pierwszy.

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż !