Reforma urzędów pracy 2022

450

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Reforma urzędów pracy 2022 - Powiatowy Urząd Parcy
Reforma urzędów pracy 2022

Wszystkie osoby bez pracy, a nie tylko te poniżej trzydziestki, będą mogły otrzymać bon na zasiedlenie. Wzrośnie kwota stypendium stażowego, które ma wynosić 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Dotychczasowy system funkcjonowania urzędów pracy oraz aktywizacji osób bezrobotnych nie odpowiada w pełni na potrzeby rynku pracy i wymaga poprawy.

Nowa regulacja ma zastąpić obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690)

Reforma urzędów – jakie zmiany?

W ustawie znajdzie się szereg zmian związanych z instrumentami aktywizacji zawodowej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały określone grupy osób, m.in. bezrobotni członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Więcej osób będzie też mogło skorzystać z bonu na zasiedlenie. Co do zasady mogą się o niego ubiegać osoby, które podejmują pracę lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, ale tylko, jeśli nie skończyły 30 lat. To kryterium wieku ma zostać zniesione i dzięki temu bon na zasiedlenie, który – jak pokazują doświadczenia pośredniaków – cieszy się dużym zainteresowaniem, będzie mogła otrzymać każda osoba bezrobotna.

W nowej ustawie nie będzie pożyczki szkoleniowej oraz stypendium na kontynuowanie nauki – w ich miejsce ma pojawić się częściowo umarzalna pożyczka szkoleniowa.

Będą przepisy korzystne dla przedsiębiorstw.

Dziecko będzie mogło odbyć staż w firmie rodzica lub otrzyma on pieniądze na utworzenie dla niego stanowiska pracy.

Zmiany mają też objąć centra informacji i planowania kariery zawodowej, które działają przy wojewódzkich urzędach pracy. Będą one zapewniać dostęp osobom bezrobotnym do ofert pracy znajdujących się w prowadzonej przez MRiPS centralnej bazie ofert pracy (CBOP) oraz umożliwiać przygotowanie i udostępnianie CV w centralnej bazie CV.

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia