Aktualny taryfikator punktów karnych oraz drogowa recydywa

440

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Aktualny taryfikator punktów karnych. Dwaj policjanci drogówki, mierzą prędkość samochodów na autostradzie A1. Pomiaru dokonują stojąc na wiadukcie nad autostradą.
Recydywiści drogowi muszą być przygotowani na spore wydatki.

Od 17 września 2022 roku, obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia MSWiA dotyczące ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. W katalogu wykroczeń pojawiły się zmiany, przewidujące dla kierowców popełniających najcięższe wykroczenia drogowe, maksymalną karę 15 punktów. Najdotkliwiej, sankcje karne odczują kierowcy jeżdżący pod wpływem alkoholu oraz ci, którzy rażąco przekraczają dozwoloną prędkość. Jest to druga istotna zmiana przepisów po wejściu w życie od 1 stycznia 2022 roku nowego taryfikatora mandatów. Aktualny taryfikator punktów karnych.

Aktualny taryfikator punktów karnych – za co otrzymasz 15 pkt.

W rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazła się lista 21, najcięższych wykroczeń, za popełnienie których przewidziano 15 punktów karnych dla kierowcy. Oto one:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • za niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

Aktualny taryfikator punktów karnych – za co otrzymasz 15 pkt. c.d.

 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • przy naruszeniu zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;
 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Aktualny taryfikator punktów karnych – przekroczenie prędkości

Aktualny taryfikator punktów karnych.
Przy przekroczeniu prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł).

W nowych przepisach zaostrzono część dotyczącą przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości.

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów); 
 • przy przekroczeniu prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
 • przy przekroczeniu prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
 • przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma  9 pkt karnych (było 6 pkt);
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
 • przy przekroczeniu prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
 •  za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Aktualny taryfikator punktów karnych – zerowanie punktów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dniem wejścia w życie czyli od 17 września 2022 roku, uruchamiają procedurę, która uzależnia usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, od uregulowania mandatu karnego.

Uwaga, punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak dotychczas przez rok. Czas będzie liczony od dnia zapłaty grzywny.

Brak jest możliwości uczestniczenia w szkoleniach redukujących punkty karne, a organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Aktualny taryfikator punktów karnych – zmiany również w mandatach

Aktualny taryfikator punktów karnych.
Jeśli policjant skieruje sprawę do sądu, ten może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

W rozporządzeniu zajęto się także drogowymi recydywistami. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat ponownie popełni to samo wykroczenie, musi się liczyć z karą grzywny w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości oponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • przy przekroczeniu prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • przy przekroczeniu prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Aktualny taryfikator punktów karnych – zmiany również w mandatach

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie – 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Jeśli policjant skieruje sprawę do sądu, ten może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Polecam wideo: Wyprzedzanie na pasach przy policji

Może cię również zainteresować: Najgorsze wysokoprężne silniki BMW

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia