Fotograf jest dziennikarzem?

0
99
Fotograf-i-grafik-dziennikarzem
Przemysław Łagowski

Fotograf i grafik dziennikarzem czy może być jednocześnie odpowiem na to pytanie. Z racji faktu, iż trochę już zacząłem pisać o fotografii, uznałem że warto byłoby dodatkowo poruszyć temat grafiki, gdyż grafika to podobny temat do fotografii. Tutaj mam na temat fotografii naprawdę dużą wiedzę z racji obronienia w tym roku, w marcu pracy licencjackiej pt. „Rozwój fotografii a dziennikarstwo w XXI wieku”.

Fotograf jest dziennikarzem?

Burzyński (1964) swoją typologię podzielił według miejsca i sposobu ekspozycji wyodrębniając fotografię samotną, fotografię z materiałem prasowym, fotoreportaż, fotomontaż, montaż fotograficzny, zdjęcie okładkowe.

                                                           

Fotograf-i-grafik-dziennikarzem.
Fotomontaż – Józefów Roztoczański

Wolny-Zmorzyński (2017) wyróżnił:

GatunekFotografia dziennikarska
Cel wypowiedzi dziennikarskiejinformacyjnypublicystyczny
Odmianyfotografia prasowafotofelieton/fotoesej
 fotokronikazdjęcie okładkowe
 fotoreportaż
 fotomontaż
 fotokomiks
 pictorial
  fotoblog
Podział na kategorie

Fotograf-i-grafik-dziennikarzem.
Fotografia prasowa – Włochy(Asyż)

Fotografia prasowa to po prostu fotografia w prasie. Jest ona uzupełnieniem informacji na temat wydarzeń. Fotokronika obok fotografii bywa przeglądem wydarzeń, jak w fotoreportażu, łączą się fotografie tematycznie ze sobą. Fotokronika ilustruje wydarzenia z danego okresu. Fotofelieton to nawet połączenie informacji słownej z informacją obrazową, najczęściej humorystyczną; tekst pisany tłumaczy odbiorcom co widzą na fotografii i dlaczego widzą dane zjawisko. Fotoesej to jest informacja pisana udokumentowana fotografią, dodatkowo informacja obrazowa zawiera przenośnię lub symbol.  Zdjęcie okładkowe nawiązuje do tematu  artykułu wewnątrz czasopisma, jednocześnie podejmuje aktualną problematykę. 

Fotograf jest dziennikarzem – cd.

Fotoreportaż jest zbiorem kilku, bądź kilkunastu zdjęć, minimalnie 3. Fotoreportaż opowiada  historię człowieka, jego problemy i środowisko. Fotokomiks, inaczej fotonowela to forma słowno-plastyczna, ukazuje znane twarze często w komiksach. Przypomina komiks są tam dymki rozmów jak w komiksie.   Pictorial to fotografia o lekkim zabarwieniu erotycznym,  fotograf naśladuje artystę malarza piktorialistę. W pictorialu jest pokazywane piękno kobiecego ciała.

Fotograf-i-grafik-dziennikarzem.
Fotoblog

Fotoblog to internetowy pamiętnik, przedstawia wspomnienia za pomocą zdjęć. Większość fotoblogów jest dziennikarskich, jednak są też fotoblogi osobiste. Fotoblogi osobiste mogą pokazywać jedzenie jakie kto jadł, co już zbytnio z dziennikarstwem nie ma wspólnego

Fotograf jest dziennikarzemwedług Joanny Szylko-Kwas 

Fotograf-i-grafik-dziennikarzem.
Cascata delle Marmore – Włochy

Wszystkie wskazane typologie porządkują fotografię prasową według innego kryterium. Joanna Szylko-Kwas  w swojej pracy zaproponowała zauważając, że w typologii bardzo ważne jest kryterium wyróżniające, podział fotografii prasowej według następujących kryteriów:

1.         Celu i funkcji obrazu

2.         Miejsca i sposobu publikacji

3.         Tematu i kryterium warsztatowo-gatunkowego

Według pierwszego kryterium wyróżniamy:

– fotografię informacyjną, kładąca nacisk na przekazanie odbiorcy informacji, bez opisywania emocji i przyczyny ich powstania;

– fotografię perswazyjną, w której przekaz emocjonalny jest najważniejszy, a przekaz jest nakierowany na pobudzenie emocji;

– estetyczną, w której podstawowym celem jest uatrakcyjnienie przekazu, treść nie ma charakteru perswazyjnego czy też informacyjnego.

Fotograf jest dziennikarzem?według Joanny Szylko-Kwas według 2 kryterium

Według drugiego kryterium wyróżniamy:

– okładkową, pojawiająca się na pierwszych strony tygodników, magazynów, wyróżnia

  się na pierwszej kolumnie dziennika oraz na stronie internetowej;

– rozkładową, zajmującą ponad jedną kolumnę w gazecie;

– samodzielną (samotną), uzupełnioną krótką wypowiedzią, najczęściej wzmianką;

– z tekstem, będąca częścią całego artykułu prasowego;

– fotokronikę, – zbiór zdjęć o różnorodnej tematyce ilustrujące wydarzenia z danego

  okresu, uzupełniony informacjami tekstowymi

– fotoreportaż, seria kilku, bądź kilkunastu zdjęć dotycząca najczęściej jednego, istotnego tematu.

Fotograf jest dziennikarzem?według Joanny Szylko-Kwas według 3 kryterium

Według trzeciego kryterium fotografię można podzielić tematycznie na fotografię;  polityczną, społeczną, kulturową, naukową, ekonomiczną, historyczną, militarną, przyrodniczą, religijną, etc.

Typologii według tego kryterium nie da się zamknąć, ponieważ nie da się wyczerpać poruszanych kryteriów i trudno łączyć różne zdjęcia w ogólne grupy tematyczne oraz nie ma takiej potrzeby. Portret nie jest fotografią dziennikarską, choć jest fotografią informacyjną według Wolnego­-Zmorzyńskiego, za to fotodokument, czyli dłuższy fotoreportaż składający się z dłuższej opowieści można zaliczyć do fotografii dziennikarskiej

Grafik dziennikarzem?

Infografika jest pomiędzy grafiką a dziennikarstwem. Infografika jest graficzną wizualizacją informacji. Przeczytałem  w artykule o infografice, że ma 30 razy większe szanse na chęć przez odbiorcę obejrzenia jej. Okazuje się, że treściami najchętniej udostępnianymi w social media są  infografiki. Dużą popularność zdobył tam termin „animowany dokument”, filmu „Walc z Bashirem” (2008) Ariego Folmana, który był wtedy umedialnionym, pierwszym pełnometrażowym animowanym filmem dokumentalnym. Dokumenty animowne mogą być w różnej formie. Nie muszą być tworzone w programach 3d, ale mogą być rysunkowe lub w inny sposób twórcze. Niejednokrotnie do dokumentów animowanych są wykorzystywane zdjęcia, a nawet fragmenty filmów.

(59) WALTZ WITH BASHIR – Trailer – YouTube

Fotograf i grafik dziennikarzem? – spostrzeżenia

Fotograf i grafik dziennikarzem może być. Do dziennikarstwa należy również zbierania informacji, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie zdjęć. Więc nie oznacza, że fotograf robiący portrety nie będzie dziennikarzem. Może on na przykład robić portrety do wywiadów. Podobnie jest z grafikiem.