Leki na białaczkę szpikową

65
Leki na białaczkę szpikową
Białaczka szpikowa inaczej określana jest jako nowotwór szpiku.

Leki na białaczkę szpikową – poniżej znajdziecie informacje na ten temat. Dodatkowo można znaleźć informacje o lekach stosowanych na to schorzenie. Dlatego zapraszam do przeczytania artykułu.

Leki na białaczkę szpikową – czym jest białaczka?

Białaczka nazywana też bywa leukemią. Konkretnie należy do nowotworu krwi. Podczas występowania białaczki leukocyty nie spełniają swojej roli. Mianowicie nie działają prawidłowo. Zaczynają wręcz mnożyć się w sposób niekontrolowany. W rzeczywistości nieleczona białaczka prowadzi często do śmierci. Z pewnością jest dlatego dużym zagrożeniem. Konkretnie do zgonu prowadzi przełom blastyczny. Mianowicie w tym przypadku dochodzi do zbyt dużego ich stężenia. U 50% pacjentów komórki blastyczne mają fenotyp mieloblastów, u 30% limfoblastów, zaś u 10% megakarioblastów. Dlatego u 10% pacjentów dochodzi do włóknienia szpiku.

Leki na białaczkę szpikową – co to białaczka szpikowa?

Białaczka szpikowa to też nowotwór szpiku kostnego. Białaczka szpikowa naprawdę należy także do czterech głównych typów białaczki. Na dodatek warto dodać, że już w podziale pojedynczej komórki macierzystej szpiku kostnego rozpoczyna się nieprawidłowe namnażanie. To choroba mieloproliferacyjna, a więc taka, w czasie której ulega nadmiernemu rozrostowi jedna z trzech linii komórkowych szpiku. Nieprawidłowy rozrost linii krwinek czerwonych wywołuje czerwienicę prawdziwą. Złe dzielenie płytek krwi prowadzi do nadpłytkowości, a do przewlekłej białaczki szpikowej prowadzi zła praca linii granulocytów, czyli komórek należących do grupy krwinek białych.

Leki na białaczkę szpikową

Leki na białaczkę szpikową

Leki na białaczkę szpikową to cytarabina (Ara-C), daunorubicyna nazywana też idarubicyną, kladrybina. Cytarabina należy do antymetabolitów pirymidyny. Stosuje się ją do leczenia ostrej białaczki szpikowej, a także ostrej białaczki limfoblastycznej oraz przy złośliwych chłoniakach nieziarniczych. Dodatkowo kontynuuje się leczenie w przypadku leczenie dużymi dawkami opornych na leczenie chłoniaków nieziarniczych, ostrych białaczek szpikowych, ostrych białaczek limfoblastycznych, przełomu blastycznego w przewlekłej białaczce szpikowej. W rzeczywistości daunorubicyna można zaliczyć do antybiotyków, a konkretnie do antybiotyków z grupy antracyklin. Antracykliny są używane jako leki przeciwnowotworowe. Również używa się ich w leczeniu: chłoniaków złośliwych, ostrej białaczki, raka piersi a także innych nowotworów. Cząsteczki antracyklin są tak naprawę wielofunkcyjne oraz są pochodnymi antrachinonu, który zbudowany jest z daunozaminy oraz czteropierścieniowego aglikonu zawierającego szkielet antrachinonu z dodatkowymi grupami hydroksylowymi. Inny lek to kladrybina z grupy leków cytostatyczny należących do antymetabolitów purynowych. Z pewnością można ją nazwać antagonistą purynowym. Dodatkowo jest też syntetyczną pochodną deoksyadenozyny.

Leki na białaczkę szpikową

Leki na białaczkę szpikową – sposoby leczenia

Leki na białaczkę szpikową, które można dodatkowo stosować to kwas all-transretinowy (ATRA), ale bywa stosowany tylko u pacjentów z białaczką szpikową promielocytową. Leczenie to polega na 3 etapach. Te etapy nazywają się leczeniem indukcyjnym, konsolidacją i także podtrzymanie remisji.

Foto: Pexels.com

Przeczytaj także: Leki na żylaki