Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie

0
81
Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie

Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie sięga ponad 100 lat. Mianowicie obchodziliśmy 100-lecie w 2019 roku. Oczywiście z wielką chęcią obchodziliśmy to święto.

Legionowo z 3 flagami

Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie – prehistoria w powstaniu instytutu

Mianowicie najstarsza notatka odnośnie pogody pochodzi z Krakowa. Miało to miejsce ponad 550 lat temu. Podobnie do tej notatki, robiono następne. Konkretnie zapiski znalazły się w Szczecinie, a także w Gdańsku. Najstarszy zapis poza Włochami pomiarów meteorologicznych zawdzięczamy właśnie temu instytutowi. Zapiski pochodzą z 1655 roku. Mowa też o termometrze Wilkego, który różnił się od zapłonu. Mianowicie termomtr Wilkego był udoskonalany przez D. Ferenheita. Dodatkowo później były pierwsze zapisy hydrologiczne we Wrocławiu oraz też w Gdańsku. Te zapiski miały oczywiście miejsce dzięki wodowskazowi.

Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie – prehistoria w powstaniu instytutu cd.

Mapa Zaboru Pruskiego

Duże znaczenie odegrały również tutaj zabory. Bowiem powołano Służbę Hydrologiczną na terenie zaboru pruskiego. Miała ona za zadanie wykonywać zadania Państwa w zakresie rozpoznawania, bilansowania oraz też ochrony wód podziemnych na potrzeby ich racjonalnego. Od 1885 roku zaczęto na szeroką skalę obserwację meteorologiczną. Wtedy też wydano pierwszą instrukcję dla obserwatorów Sieci Warszawskiej. Pod koniec XIX wieku prowadzono pierwsze regularne i także nieprzerwane pomiary instrumentalne oraz obserwacje meteorologiczne.

Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie – historia od 2000 roku

EUMETSAT zorganizowało pierwsze międzynarodowe szkolenie w Polsce z wykorzystania danych satelitarnych. Polska wtedy ju konkretnie 2 rok współpracowała z EUMETSAT. Następnie zaczęto oczywiście wykorzystywać dane do monitorowania pogody. W 2003 roku pomocny do tego był Meteosat, który to początku istnienia jest seria satelitów geostacjonarnych, projektowanych i budowanych początkowo przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a następnie EUMETSAT.

Eumetsat tablica

EUMETSAT od 2005 roku miał na celu we współpracy z Instytutem Meteorologii walidację produktów satelitarnych, generowanych przez H-SAF z wykorzystaniem modeli hydrologicznych.

Historia Instytutu Meteorologii w Legionowie – historia od 2009 roku

Przykład zdjęcia z satelitów

IMGW-PIB zostaje głównym polskim partnerem organizacji EUMETSAT w 2009 roku. Rok później powołano Centra Modelowania Powodziowego i Suszy. Na przełomie lat 2010/2011 zainstalowano wraz z uruchomieniem danych. Uruchomiono także satelity, które korzystały na przykład z takich pasm jak: Terra, Aqua. Później nastąpiło opracowanie oraz rozpoczęcie różnych procesów związanych z danych metrologicznych, hydrologicznych oraz radarowych. W 2020 roku uruchomiono nowoczesny serwis pogodowy z prognozą dla Polski – meteo.imgw.pl wraz z aplikacją mobilną na urządzenia przenośne. Wprowadzono też uruchomienie serwisów tematycznych oraz także nowoczesnego serwisu dla terenów górskich. 2020 rok, był tym czasem kiedy można już było konkretnie śledzić zagrożenia pogodowe w tym powodziowe. Tak bywa teraz do dzisiaj, że swobodnie można być przygotowanym na złą pogodę.

Zdjęcia: Wikimedia Commons, Legio24

Poczytaj także o: https://bezpiecznapodroz.org/2022/06/28/nadchodza-upalne-dni/