Bezpieczna Podróż z Kolejami Mazowieckimi

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz Aplikacja Kolei Mazowieckich - nie tylko sprzedażowa.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Bezpieczna Podróż z Kolejami Mazowieckimi. Na peronioe stiją obok siebie dwa p[ociągiu kolei mazowieckich. Jeden piętrowy drugi jednopoziomowy. Oba w biało, żółto zielonych barwach.
Osoby z niepełnosprawnościami i z utrudnioną możliwością poruszania się, mogą liczyć na pomoc załóg KM.

W dzisiejszym odcinku z cyklu “Bezpieczna Podróż z Kolejami Mazowieckimi”, zapraszamy do wysłuchania rozmów z dwoma gośćmi Dominika Morawskiego, Panem Szymonem Sobczakiem – Dyrektorem Biura Handlowego Spółki Koleje Mazowieckie oraz Panem Damianem Krzysztofiakiem – Kierownikiem Wydziału Sprzedaży i Informacji Pasażerskiej.

Aplikacja mobilna Kolei Mazowieckich

Mobilna aplikacja Kolei Mazowieckich jest kolejnym krokiem w rozwoju systemu sprzedaży biletów. Pierwszym krokiem było uruchomienie w 2017 roku, systemu sprzedaży biletów Kolei Mazowieckich przez firmowy portal internetowy. Obserwacje rynku, oraz ogromna popularność aplikacji sprzedażowych, doprowadziły do uruchomienia w sierpniu 2022 roku, aplikacji sprzedażowej Kolei Mazowieckich. Cały czas trwają prace nad rozwojem aplikacji, nie wyklucza się też jej poszerzenia o kolejne moduły. O możliwościach aplikacji, korzyściach płynących z jej używania opowiedział Dyrektor Biura Handlowego Spółki Koleje Mazowieckie, Pan Szymon Sobczak.

Pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, oraz osoby z ograniczoną możliwością poruszania się, zasadniczo mogą podróżować wszystkimi rodzajami transportu publicznego. W ramach Ustawy Prawo Przewozowe oraz stosownych dyrektyw UE, każdy przewoźnik jest zobligowany do pomocy osobom z niepełnosprawnościami i osobom z ograniczoną możliwością poruszania się w podróżowaniu. Załogi Kolei Mazowieckich pomagają zarówno we wsiadaniu, jak i wysiadaniu ze składów kolejowych, naturalnie również zapewniają pomoc w trakcie samej podróży. Ponieważ jeszcze nie wszystkie składy są przystosowane do obsługi pasażerów potrzebujących pomocy i opieki, należy wcześniej skontaktować się z odpowiednimi służbami. O szczegółach i sposobach uzyskania pomocy opowiedział Pan Damian Krzysztofiak Kierownik Wydziału Sprzedaży i Informacji Pasażerskiej.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Audycja jest współtworzona ze Spółką Koleje Mazowieckie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobrane.png

Archiwalne podcasty z cyklu “Bezpieczna podróż z Kolejami Mazowieckimi”, są dostępne pod tym linkiem.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Brak postów do wyświetlenia