Mój Wawer i fundacja L’Arche

Gościem Radia Bezpieczna Podróż w audycji Mój Wawer prowadzonej przez Dominika Morawskiego jest pani Katarzyna Grzybek z fundacja L'Arche która jest asystentką osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mój Wawer i fundacja L'Arche realizują wspólnie ten projekt na terenie Warszawskiej Radości.

252
ARKA WARSZTATY Mój Wawer i fundacja L’Arche
ARKA WARSZTATY Mój Wawer i fundacja L’Arche.

Dziś gościem Radia Bezpieczna Podróż prowadzonej przez Dominika Morawskiego będzie pani Katarzyna Grzybek w audycji Mój Wawer i fundacja L’Arche. Pani Katarzyna jest asystentką osób z niepełnosprawnością intelektualną fundacji L’Arche w Warszawie. Poprzez zetknięcie się z osobami niepełnosprawnymi i fundację “Wiara i Światło” pani Katarzyna wybrała studia z pedagogiki specjalnej. Tam też nabyła wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością. Decyzja o podjęciu tej trudnej i wymagającej pracy pojawiła się przez przypadek i zapadła spontanicznie. Do tej chwili jest uważana przez naszą bohaterkę za właściwą i na daną chwilę nic nie wskazuje, żeby miała się zmienić.

Fundacja L’Arche w Warszawie to dwa dzieła. Kameralny dom dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w którym podopieczni mają warsztaty zajęciowe. Wykonują również inne czynności odbywające się w każdym domu. Drugim rodzajem pomocy jest wsparcie asystenckie dla osób, które mieszkają we własnych domach. Tu asystenci odwiedzają podopiecznych i wspólnie spędzają czas. W ramach tego odwiedzane są muzea, galerie lub po prostu wspólnie opiekun i niepełnosprawny spędzają czas na świeżym powietrzu.

Punkty wsparcia w Fundacji L’Arche charakteryzują się tym, że jeden opiekun przypada na jednego podopiecznego. Zbliża to ich do siebie i prowadzi do nawiązywania przyjaźni.

Mój Wawer i fundacja L’Arche

Fundacja L’Arche w Warszawie oprócz tej lokalizacji posiada również cztery inne na terenie Polski. Kolejne dwa w Opolu i Bydgoszczy mają szansę powstać, gdyż są chętni, żeby je zorganizować. Sama idea powstania i pierwszy dom fundacji L’Arche, czyli domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powstał we Francji w połowie lat 60. XX wieku. Od tej pory domy tego typu powstają na całym świecie.

Domy Fundacja L’Arche dają możliwość wyciszenia, odpoczynku i cieszenia się małymi rzeczami, o których w obecnych czasach rzadko się pamięta.

Rezultaty działań pomocowych podopiecznym przychodzą w różnym czasie i nie zawsze widać tego efekt natychmiast.

Placówki Fundacji L’Arche posiadają mają tę przewagę nad pozostałymi, że są kameralne i dzielą przestrzeń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z osobami w normie intelektualnej. Charakteryzuje się to wspólnym zamieszkaniem. Wspólnoty L’Arche starają się poznawać inne osoby nie tylko z terenu Polski, ale również ze świata i wymieniać doświadczenia. Współpraca polega również na wycieczkach i odwiedzinach.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą nas nauczyć szczerości, radości i dążenia do realizacji pragnień. Dzięki takim domom uczymy się, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, mając przyjaciół, którzy będą nas rozumieć i akceptować takimi, jakimi jesteśmy.

Oficjalna strona fundacji L’Arche Warszawa gdzie znajdziemy więcej informacji oraz zapoznamy się z historią.

10 lat Punktu Wspólnota L’arche Warszawa (11/06/2022)

Podsumowując zapraszamy do słuchania audycji z cyklu Mój-Wawer na antenie Radia Bezpieczna Podróż.