Kupno przyczepki samochodowej poradnik – co warto wiedzieć

Kupno przyczepki samochodowej Poradnik - co warto wiedzieć? deklaracja PCC-3, umowa OC, umowa kupna-sprzedaży i kilka innych istotnych informacji.

3373

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

bąblownica - choroba z lasu, Dramatyczne Skutki Spożywania Nieumytych Owoców - Groźne Bakterie i Pasożyty mogą doprowadzić nawet to śmierci
jak uniknąć zakażenia bąblownicą - Dramatyczne Skutki Spożywania Nieumytych Owoców - Groźne Bakterie i Pasożyty mogą doprowadzić nawet to śmierci

Jeżeli wpadniesz na pomysł, że kupno przyczepki samochodowej staje się Twoim priorytetem, my jesteśmy od tego, żeby pomóc, poniżej postaramy się zamieścić krótki poradnik o tym, co warto wiedzieć.

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest Przyczepka samochodowa.

Przyczepy samochodowe możemy podzielić na 2 rodzaje: lekkie (DMC do 750 kg) i ciężkie (DMC powyżej 750 kg).

Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy kategorii B. Trzeba tylko pamiętać, aby łączna masa zespołu pojazdów (przyczepka + samochód) nie przekroczyła 4250 kg.

Jeśli chcesz poruszać się zespołem pojazdów z przyczepę ciężką, zwróć uwagę na wagę obu pojazdów. Ze względów bezpieczeństwa taki zespół nie może ważyć więcej niż 3500 kg. Zgodnie z prawem przekroczyć to ograniczenie wagowe jest możliwe tylko wtedy, gdy kierowca dysponuje prawem jazdy kategorii B z kodem ograniczenia 96 (B96). Daje ono możliwość prowadzenia zespołu pojazdów o wadze do 4250 kg, w skład którego wchodzi przyczepa inna niż lekka.

Poradnik – Kupno przyczepki samochodowej krok po krok

1. Umowa kupna-sprzedaży przyczepy

Dokument musi mieć formę pisemną, która jest wymagana prawnie i jej celem jest ochrona interesów obu stron transakcji. Zbywcę chroni przed konsekwencjami ewentualnych szkód, jak również przed karami finansowymi, np. w przypadku przerwania ciągłości polisy OC. Dla nowego właściciela ten dokument stanowi potwierdzenie prawa własności pojazdu.

2. Dokumenty, jakich potrzebujesz do zakupu przyczepki samochodowej.

Po pierwsze miej pewność, że sprzedający (osoba, z którą rozmawiasz) ma prawo do zbycia przyczepy. W tym celu porównaj dane z jego dowodu osobistego z danymi w dowodzie rejestracyjnymi oraz w umowie OC.

Ważną rzeczą jest to, że Umowa kupna-sprzedaży powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Obie strony transakcji muszą podać umowie swoje dane osobowe, najlepiej z dowodów osobistych.

Po podpisaniu umowy i uiszczenia należności, sprzedający musi przekazać nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz potwierdzenie ważności polisy OC, które będą potrzebne do zarejestrowania przyczepki samochodowej.

Kupno przyczepki samochodowej poradnik - co warto wiedzieć VW T3 + Heinemann
Kupno przyczepki samochodowej poradnik – co warto wiedzieć VW T3 + Heinemann

3. Co powinno znaleźć się w umowie kupna przyczepy?

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy może mieć każdą formę pisemną, ale aby zachowała ważność, musi koniecznie zawierać takie poniższe elementy:

– szczegółowe dane obu stron transakcji (imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
– data i miejsce zawarcia umowy,
– cena przyczepki samochodowej,
– precyzyjny opis przedmiotu transakcji (marka, model, numer VIN, data produkcji, numer rejestracyjny, kolor, ewentualnie dodatkowe wyposażenie),
– czytelne podpisy obu stron.
Przed podpisaniem dokumentu umowa kupna-sprzedaży postaraj się starannie sprawdzić stan pojazdu. Dodatkowo można również sporządzić dokumentację fotograficzną dla ewentualnego dochodzenia swoich praw z ramienia rękojmi, jeśli zaistniałaby taka potrzeba.

4. Obowiązki, jakie nakłada umowa kupna-sprzedaży na strony transakcji

Główne obowiązki stron transakcji polegającej na sprzedaży/zakupie przyczepki samochodowej sprowadzają się do następujących kwestii:

– kupujący potwierdza przyjęcie przedmiotu w stanie przedstawionym przez sprzedającego,
– sprzedający wydaje przedmiot po uiszczeniu opłaty, a wraz z nim wszystkie dodatkowe elementy wchodzące w skład umowy.
Na sprzedawcy spoczywa jeszcze jeden niezwykle istotny obowiązek, czyli poinformowanie nabywcy o wszystkich wadach przyczepy. Jeśli je przemilczy lub zatai, a kupujący zauważy je po pewnym czasie, ma prawo do dochodzenia swoich racji, lub nawet unieważnienia zawartej umowy. Jeśli jednak nabywca pisemnie potwierdzi, że jest świadomy tych wad, sprzedającemu nic nie grozi z tego tytułu.

Poradnik – Kupno przyczepki samochodowej, krok do urzędów

5. Podatek PCC-3 od umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej, kiedy trzeba zapłacić

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przyczepy jest czynnością cywilnoprawną która podlega opodatkowaniu podatkiem PCC-3. Aby uniknąć ewentualnych problemów, wypełnij deklarację PCC-3 i złóż w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Na tą czynność przewidziano 14 dni od dnia zakupu. Umowa kupna-sprzedaży przyczepki.

Wysokość podatku jest równa 2% wartości rynkowej przyczepki samochodowej, wyjątkiem są modele, których koszt zakupu jest mniejszy niż 1000 zł. Podatku PCC-3 nie zapłaci się też, jeżeli sprzedający jest płatnikiem VAT i prowadzi działalność polegającą na obrocie tego rodzaju pojazdami.

Wysokość podatku jest równa 2% wartości rynkowej przyczepki samochodowej, wyjątkiem są modele, których koszt zakupu jest mniejszy niż 1000 zł. Podatku PCC-3 nie zapłaci się też, jeżeli sprzedający jest płatnikiem VAT i prowadzi działalność polegającą na obrocie tego rodzaju pojazdami.

Ważną kwestią jest to, że za nieopłacenie podatku w terminie grozi Ci kara naliczona przez US. Jej wysokość może wahać się od 1/10 do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

6. Formalności po podpisaniu umowy przyczepy, których należy dopełnić.

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej sprawia, że stajesz się jej właścicielem, a następnym krokiem jest przerejestrowanie jej na siebie.

Do tego trzeba wybrać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, zabierając ze sobą:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (wypełniony wcześniej lub na miejscu),
 • – umowę kupna-sprzedaży przyczepy,
 • – dowód rejestracyjny,
 • – wyciąg ze świadectwa homologacji (alternatywnie: odpis dokumentu, który zwalnia z homologacji),
 • – potwierdzenie zakupu ubezpieczenia OC,
 • – tablicę rejestracyjną,
 • – potwierdzenie uiszczenia wszystkich opłat,
 • – dokument tożsamości.

Czas, jaki masz na zarejestrowane przyczepki to 30 dni od zakupu, czyli daty widniejącej na umowie. Koszt tej operacji to 81,50 zł, a na tę kwotę składają się opłaty:

 • – dowód rejestracyjny: 54 zł,
 • – pozwolenie czasowe: 13,50 zł,
 • – nalepka legalizacyjna: 12,50 zł,
 • – opłata ewidencyjna: 1,50 zł.

Dodatkowo można jeszcze wymienić tablice rejestracyjne, koszt to dodatkowe 40 zł. Jest to konieczne, jeśli są one uszkodzone lub niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Kupno przyczepki samochodowej poradnik - co warto wiedzieć VW1200+Skif M2
Kupno przyczepki samochodowej poradnik – co warto wiedzieć VW1200+Skif M2

Kupno przyczepki samochodowej i OC

7. Zakup ubezpieczenia OC dla przyczepki samochodowej po podpisaniu umowy sprzedaży

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, że przyczepa samochodowa stanowi pojazd tak jak samochód. W związku z tym musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, niezależnie od tego, czy jest akurat użytkowana, czy też nie. Jeżdżąc z nieubezpieczoną przyczepką, narażasz się na karę za brak OC, która może być bardzo dotkliwa. W 2023 roku jej wysokość zostanie podniesiona dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca.

Konkretne kwoty znajdują się w poniższej tabeli:

ubezpieczenie OCPozostałe pojazdy
Kara za brak OC od 1. stycznia do 30. czerwca 2023 roku
brak OC do 3 dni230zł
brak OC od 4 do 14 dni580zł
brak OC powyżej 14 dni1 160zł
Kara za brak OC od 1. lipca do 31. grudnia 2023 roku
brak OC do 3 dni240zł
brak OC od 4 do 14 dni600zł
brak OC powyżej 14 dni1 200zł

Jak w przypadku samochodowego rynku wtórnego, tak i tu można korzystać z OC zbywcy do zakończenia jego umowy. Trzeba pamiętać, że umowa nie przedłuża się automatycznie i może to nas narazić na karę.

Drugim rozwiązaniem jest od razu znalezienie nowej polisy dla siebie, która może być korzystniejsza cenowo. Obecnie ubezpieczenie OC dla przyczepki kosztuje około 100 zł na cały rok.

8. Wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej

Umowę kupna przyczepki można sporządzić samodzielnie, umieszczając w niej wszystkie elementy wymienione powyżej. O ile znajdą się w niej wymagane dane i odręczne podpisy obu stron, będzie wiążąca prawnie.

Jeśli nie chcesz tracić czasu, możesz pobrać przygotowany, gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej, poniżej.

umowy kupna sprzedaży

Kupno przyczepki samochodowej poradnik - co warto wiedzieć (VW1200 + przyczepa namiotowa Skif M2)
Kupno przyczepki samochodowej poradnik – co warto wiedzieć (VW1200 + przyczepa namiotowa Skif M2)

Poradnik – Kupno przyczepki samochodowej i odstąpienie od umowy

9. Odstąpienie od zawarcia umowy kupna-sprzedaży przyczepki samochodowej

Nawet jeżeli najstaranniej obejrzysz przyczepkę przed zakupem, nie gwarantuje Ci to zakupu bez ukrytych wad. Jest jednak rozwiązanie, gdyż prawo chroni kupujących przed takimi sytuacjami. Gdy zauważysz coś, co nie zgadza się ze stanem przedstawionym przez sprzedającego, możesz skorzystać z dwóch dróg:

 • – domagać się naprawienia wady, o ile jest to możliwe,
 • – odstąpić od umowy, zwracając przyczepkę i odzyskując zapłacone pieniądze.
 • Pierwszym krokiem będzie będzie skontaktowanie się ze sprzedającym, a jeśli ten będzie unikać kontaktu, wysłać pocztą oficjalne pismo informujące o odstąpieniu od zawartej umowy. Tu też nieuczciwy sprzedający może unikać odpowiedzialności, ignorując Twoje wezwania do zwrotu pieniędzy. 
 • Tu masz prawo wstąpić na drogę sądową, a wysłane pisma oraz inne dowody na podejmowanie prób nawiązania kontaktu ze sprzedającym z pewnością posłużą jako wystarczające dowody zasadności Twoich żądań. Przedstawiając je w sądzie, uzyskujesz wysoką szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Sprawdź także: Czym jest wada ukryta pojazdu?

Jazda z przyczepą nie jest prostą rzeczą, ale trzeba ćwiczyć.

Zainteresował cię nasz temat, dlatego warto przeczytać. Deklaracja PCC-3 kto musi płacić podatek

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia