Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

1112

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Od 1 stycznia 2024 roku osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia będzie przysługiwać nowe świadczenie

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 roku. Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej. Ustawa przewiduje również możliwość podjęcia pracy przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – protest opiekunów

4 kwietnia 2023 roku rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające bezpośrednio skierowane do osoby z niepełnosprawnościami. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na protest opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi pojawili się w sejmie 6 marca 2023 roku. Domagali się wówczas podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest co roku waloryzowana i od 1 marca 2023 roku wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat. 24 marca 2023 roku, po 19 dniach protestu zapadła decyzja o jego zawieszeniu.

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające w wysokości od 50 proc. do nawet 200 proc. renty socjalnej

Najważniejsze zmiany dla osób z niepełnosprawnościami

Najważniejsze zmiany dla osób z niepełnosprawnościami to wprowadzenie trzech progów świadczenia. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie będzie przysługiwało w wysokości od 50 proc. do nawet 200 proc. renty socjalnej. Pierwszy próg jest przeznaczony dla osób, które najbardziej wymagają pomocy i uzyskają od 90 do 100 punktów. Te osoby mogą liczyć na dwukrotność renty socjalnej – 3176 zł. Drugi próg jest skierowany do wszystkich, którzy uzyskają między 80 a 90 punktów, wówczas otrzymają obecną wysokość renty, czyli 1588 zł. Natomiast osobom mieszczącym się w przedziale punktowym pomiędzy 70 a 80, przysługiwać będzie połowa renty socjalnej — czyli 800 zł miesięcznie. Nasze władze wspomniane świadczenia będą wprowadzać etapami. Od 1 styczna 2024 roku będzie dostępne dla osób wymagających największego wsparcia. Rok później (1 styczeń 2025 roku) pomoc trafi do grupy osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia. Od 1 stycznia 2026 roku pieniądze otrzyma ostatnia grupa z najniższym poziomem potrzeby wsparcia.

Wojewódzki zespół do orzekania o niepełnosprawności będzie ustalał stopień potrzeby wsparcia. Procedura nie będzie jednak łączyć się z koniecznością uzyskania nowego, jak również zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostaną bez zmian. Świadczenie wspierające będzie kierowane do osób z niepełnosprawnością bez względu na jej wiek, a także osiągany przez nią dochód. Jak podkreśliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg: „Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby to ona mogła rozstrzygać, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie”.

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – możliwość podjęcia pracy przez opiekunów

Projekt ustawy przewiduje również możliwość podjęcia aktywności zawodowej przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami bez utraty świadczenia pielęgnacyjnego. Obowiązuje tu jednak limit w wysokości 6-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujący w danym roku. Uprawnionych do świadczenia będzie około pół miliona osób, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 mld zł. Opiekunowie będą mogli otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości, w momencie gdy osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające. Nasze władze uruchomiły specjalny program aktywizacji dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia. Osoby te będą mogły również otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne.

Czym jest potrzeba wsparcia

Stopień potrzeby wsparcia będzie ustalany przez wojewódzki zespół do orzekania o niepełnosprawności

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać osobie posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Decyzja taka będzie wydawana przez wojewódzkie zespoły do orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób zainteresowanych. Potrzeba wsparcia to stan, w którym wymagane jest wsparcie jednej lub więcej osób, w celu zapewnienia lub utrzymania niezależności osoby z niepełnosprawnościami. Aby ustalić poziom potrzeby wsparcia, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze należy ustalić jej zdolność do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Po drugie określić, jak dana osoba radzi sobie z wykonywaniem zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Osobom z niepełnosprawnościami powyżej 3 roku życia ustala się poziom potrzeby wsparcia wyrażony w wartościach punktowych w skali od 0 do 100. W przypadku dzieci do 3 roku życia należy określić jego normy rozwojowe w skali od 0 do 3 punktów.

Przeczytaj także: Świadczenie 500 plus w 2023 roku

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia