160 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Powstanie Styczniowe w Puszczy Kampinoskiej.

0
107
160 rocznica wybuchu powstania styczniowego
160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Herb powstańczy symbolizował: Polskę (Orzeł Biały), Litwę (Pogoń), Ruś (Michał Archanioł).

W Niedzielę 23 kwietnia, w leżącej w Puszczy Kampinoskiej wsi Wiersze, będzie miało miejsce Wydarzenie z okazji 160 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Poza oficjalnymi punktami programu, odbędą się prezentacje umundurowania i broni, prezentacja artylerii, pokaz kawaleryjski i inne atrakcje. Organizatorzy zaplanowali rekonstrukcję historyczną walk powstańców styczniowych w Puszczy Kampinoskiej. 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Program wydarzenia:

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego – rys historyczny

O ile na ziemiach zaboru pruskiego oraz austriackiego początkowo Polacy podlegali polityce germanizacyjnej, to po pewnym czasie zaczęto powierzać urzędy Polakom. Następował rozwój nauki i kultury. O tyle, na terenie Królestwa Polskiego sytuacja wyglądała inaczej.

Po przegraniu wojny krymskiej (5.X.1853÷30.III.1856) car Aleksander II przystąpił do  reformowania Rosji, przeprowadzono reformę administracji i sądownictwa oraz zniesiono poddaństwo chłopów. W ramach tych działań, na terenie Królestwa Polskiego ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych. Car zezwolił na otwarcie Akademii Medyko – Chirurgicznej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Były to w zasadzie zmiany kosmetyczne. Car Aleksander II był przeciwny jakimkolwiek ustępstwom politycznym wobec Polaków, a mieli oni nadzieję na autonomię. Coraz liczniejsze manifestacje patriotyczne były krwawo pacyfikowane przez władze rosyjskie.  

Niestety w marcu 1861 roku aby załagodzić sytuację, car mianował Aleksandra Wielopolskiego dyrektorem Komisji Wyznań i Ocalenia Publicznego. Wielopolski uważał, że autonomię można uzyskać jedynie lojalnością wobec cara i wyrażał swój sprzeciw wobec działań konspiracyjnych. Gdy w manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie, w dniu 8.IV.1861 roku. zginęło ponad 100 osób, ogłoszono żałobę narodową. Pół roku później na terenie Królestwa Polskiego został wprowadzony stan wojenny.

Lokalizacja wydarzenia. (fot. facebook/Leszek Giziński)

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego – 22 stycznia 1863 – 1864

Przybierająca na sile rusyfikacja i łamanie prawa powodowały coraz większy opór społeczny, iskrą zapalną okazała się ogłoszona w połowie stycznia 1863 roku „branka” czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. Ogłosił ją Aleksander Wielopolski, zmuszając Komitet Centralny Narodowy do wezwania do powstania w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Manifest oraz dekrety Rządu Narodowego ogłaszały bezwarunkowe uwłaszczenie chłopów oraz walkę z Rosją o niepodległą, demokratyczną Polskę w granicach przedrozbiorowych.

W styczniu 1863 powstanie objęło Królestwo Polskie, w lutym rozszerzyło się na Litwę. W kwietniu i maju sięgnęło okolic Dynaburga i Witebska oraz guberni kijowskiej i wołyńskiej. Ochotnicy a wraz z nimi broń i zaopatrzenie, napływali z Galicji i zaboru pruskiego. Dołączyli też ochotnicy z Włoch, Węgier, Francji, oraz Rosji. Powstanie Styczniowe było zrywem narodowym przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu, w którym uczestniczyło ponad 200 tys. powstańców.

Znacząca przewaga militarna Rosji, terror, publiczne egzekucje, rzezie ludności cywilnej oraz brak zainteresowania powstaniem przez ogromną rzeszę chłopów przyczyniły się do upadku powstania. W powstańczych walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy uczestników, jeszcze więcej zesłano na katorgę za Ural. W 1867 roku zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, językiem urzędowym i wykładowym w szkołach stał się rosyjski. Konfiskowano majątki klasztorne i szlacheckie, które wystawiano je licytację.

Polecam materiał wideo: ŚPIEW ODDZIAŁÓW LANGIEWICZA Z ROKU 1863 Pieśni Powstania Styczniowego (Filharmonia im. R. Traugutta)

Może cię również zainteresować: Piknik z Krzyżanowskim 2023 – edycja bitwy pod Gettysburgiem