Najważniejsze zmiany dla branży transportowej w krajach europejskich w 2022 roku

branża transportowa ciągle jest narażona na modyfikacje i zmiany przepisów w UE

0
712

Od lutego br. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie szereg zmian zapowiadanych w Pakiecie Mobilności. Dotyczą one transportu międzynarodowego. Kolejne zostaną wdrożone w maju. Czego dotyczą i jaki będą miały wpływ na polskie firmy transportowe i polskich kierowców? Przedstawiamy najważniejsze z nich. Więcej na www.ocrk.pl

Pakiet Mobilności

Zanim przejdziemy do zmian warto wyjaśnić czym jest Pakiet Mobilności. Otóż Pakiet Mobilności to szereg aktów prawnych dotyczących charakteru wykonywania transportu międzynarodowego w Europie i wprowadzający w latach 2020-2026 szereg zmian dotyczących m.in. maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku, określania lokalizacji pojazdu za pomocą tachografów nowej generacji oraz egzekwowania i ujednolicenia prawa dotyczącego delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. Część ze wspomnianych zmian i regulacji już obowiązuje, kolejna część zostanie wdrożona już w lutym br., a kolejne zaczną obowiązywać od maja. Więcej na www.ocrk.pl

Najważniejsze zmiany w branży transportowej – od 2 lutego 2022

Czego będą dotyczyć owe zmiany? Do najważniejszych należą:

 – obowiązek zgłaszania delegowania kierowców w specjalnym interfejsie dla przewoźników połączonym z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI; wchodzi w życie 2 lutego 2022 r.

– zmiany w strukturze wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym, co oznacza, że kierowcy będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę; wyłączone z tego będą przejazdy tranzytowe, a także transport bilateralny z i do Polski; przepisy te będą obowiązywać od 2 lutego 2022 r.,

– obowiązek rejestrowania przekroczenia granic w tachografie cyfrowym; wchodzi w życie 2 lutego 2022 r.

– obowiązku powrotu pojazdu do bazy raz na 8 tygodni, wchodzi w życie w 2 lutego 2022 r.,

– obowiązku 4-dniowego okresu karencji (cooling off period – liczonym od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego), pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w danym kraju; wchodzi w życie 2 lutego 2022 r.).

Najważniejsze zmiany w branży transportowej – od maja i lipca 2022

Kolejne ze wspomnianych zmian wejdą w życie w 20 maja 2022 roku. Nowe przepisy nałożą na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązek dotyczący dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.

Oprócz tego należy również wspomnieć, że w obecnym roku wejdą w życie unijne przepisy wprowadzające dodatkowe wyposażenie w pojazdach ciężarowych. Od 6 lipca br. w nowo homologowanych ciężarówkach, naczepach i przyczepach montowane będą obowiązkowo czujniki temperatury i ciśnienia w oponach. Dwa lata później obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich nowo wyprodukowanych ciężkich pojazdach. Pomiar ciśnienia w pojazdach będzie dokonywany pośrednio, za pomocą algorytmu wyliczającego ciśnienie m.in. na podstawie liczby obrotów kół lub bezpośrednio, dzięki czujnikom zamontowanym w środku koła (na obręczy, wentylu lub oponie). W opinii Komisji Europejskiej nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz zmniejszyć koszty samych przewoźników. Jazda z niedopompowanymi kołami wiąże się bowiem z szybszym zużyciem bieżnika i większym zużyciem paliwa.

Niemiecki MiLog

Do innych istotnych zmian należy bez wątpienia wzrost płacy minimalnej kierowców w Niemczech. MiLog, czyli niemiecka ustawa Mindestlohngesetz o płacy minimalnej, która obowiązuje od początku 2015 roku, narzuca właścicielom firm transportowych obowiązek zgłaszania kierowców delegowanych do pracy na terenie Niemiec i rozliczanie ich wg. niemieckich stawek. Zastosowanie niemieckiego prawa odnośnie wynagrodzenia minimalnego wynika między innymi z Dyrektywy 96/71/WE oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Od 1 stycznia 2022 roku minimalna stawka za godzinę wynosi 9,82 euro, a od lipca wzrośnie do 10,45 euro. A to oznacza, że kierowcy, w tym także polscy, realizujący przewozy (kabotaż, transport międzynarodowy z rozładunkiem lub załadunkiem w Niemczech i doładunek lub częściowy rozładunek w tym kraju) na terytorium Niemiec będą otrzymywali zgodnie z przepisami MiLoG wyższe wynagrodzenie wszystkiego dowiesz się z ocrk.pl

Hiszpański system telematyczny

Wraz z początkiem nowego roku W Hiszpanii zaczyna obowiązywać natychmiastowa transpozycja dyrektywy europejskiej w sprawie delegowanych kierowców, co ma pozwolić na skuteczne kontrolowanie nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych firm transportowych w tym kraju (tzw. firm skrzynek pocztowych). Oznacza to, że przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi transportu międzynarodowego lub usługi kabotażowej z miejscem pochodzenia lub miejscem docelowym do Hiszpanii, konieczne będzie zgłoszenie operacji za pomocą systemu telematycznego. Ponadto przewoźnik będzie musiał dostosować pensję kierowcy do hiszpańskiego minimum. Dodatkowo w Hiszpanii ma zostać wprowadzony zakaz wykonywania przez kierowcę załadunku oraz rozładunku (z wyjątkiem niektórych przewozów jak np. przeprowadzki, przewozy cysternami i autotransporterami, dostawy paczek).

Belgijskie zakazy dotyczące urządzeń mobilnych

Z kolei już w marcu w Belgii zmienią się zasady używania telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Korzystanie z komórki jako GPS lub odtwarzacza muzyki będzie możliwe tylko jeśli urządzenie będzie znajdowało się w uchwycie na desce rozdzielczej. W przeciwnym razie kierowcy będą karani grzywną w wysokości aż 174 euro. Co istotne nowe regulacje odnoszą się do „urządzenia mobilnego z ekranem”, co oznacza w rzeczywistości, że zakazem są objęte również tablety i e-czytniki. Kierowcy nie będzie wolno „używać, trzymać ani manipulować” tego rodzaju urządzeniami podczas prowadzenia pojazdu. Samo trzymanie urządzenia w dłoni stanie się zatem wystarczające by popełnić naruszenie, nawet jeśli nie jest używane. Karalne ma być także trzymanie urządzenia na kolanach, w tunelu środkowym lub na siedzeniu pasażera. 

Nidrlandzkie strefy ekologiczne

2022 rok to także zmiany dla kierowców i przewoźników na terenie Niderlandów. Do stref ekologicznych 14 niderlandzkich miast (Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Haga, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht i Haarlem) wjazd będą miały tylko pojazdy ciężarowe spełniające normę Euro 6 i elektryczne. Nowe przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Przewoźnicy, których pojazdy nie spełniają odpowiednich norm emisji, będą mogli wystąpić z prośbą o jednodniowe pozwolenie na jazdę po strefie ekologicznej. Przedsiębiorcy będą mogli zrobić to maksymalnie dwanaście razy w roku, dla każdego numeru rejestracyjnego, w danej gminie. 

Warto jeszcze przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 roku w związku z Brexitem wchodzą w życie przesuwane kilkakrotnie  deklaracje celne i kontrole celne na granicy między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Bez wątpienia zmiany wprowadzone przez Pakiet Mobilności w 2022 roku, jak zgodnie twierdzą ekonomiści, najmocniej uderzą w polskie firmy transportowe. Mówi się nawet o dwukrotnym wzroście kosztów po stronie pracodawców. Ponadto, jeśli zatrudniający kierowcę przedsiębiorca nie zdecyduje się na wyższą dla niego wypłatę od razu to będzie musiał szczegółowo wyliczać wynagrodzenie minimalne w poszczególnych krajach Unii. I tak średnia płaca za godzinę polskiego kierowcy wynosi obecnie 14 zł przy 200 godzinach miesięcznie, zaś na przykład w Niemczech już prawie 45 zł. Pamiętać należy, że płace minimalne dla przewoźników z Polski obok Niemiec wprowadziła również Francja i Włochy. 

przeczytaj o polskim autobusie na wodór