4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej.

0
256
4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej
4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej

Dla miłośników historii, rekonstrukcji bitew i tym wszystkim, którym bliskie są wydarzenia powstania styczniowego mamy niesamowitą atrakcję. Serdecznie zapraszamy na niezwykle emocjonującą i ciekawie zapowiadającą się rekonstrukcję wydarzeń Powstania Styczniowego na dawnej ziemi liwskiej i drohickiej. Pamiętajcie 4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej.

4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej – szczegóły

W ramach wydarzenia odbędzie się rekonstrukcja związana z przebiegiem Powstania Styczniowego na dawnej ziemi liwskiej i drohickiej. Inscenizacja obejmować będzie między innymi: bitwę pod Świdnem, pojmanie ks. Brzózki czy też stracenie Władysława Rawicza.

Oprócz rekonstrukcji dla uczestników przewidziano wiele atrakcji dodatkowych. Ciekawą atrakcją będzie specjalne obozowisko powstańcze, gdzie rekonstruktorzy zaprezentują jak wyglądało codziennie życie powstańców. Ponadto będzie można skosztować przygotowanego na tą niecodzienną okazję powstańczego jadła. Nie zabraknie akcentu muzyczno – patriotycznego Na scenie wystąpi młodzież z powiatu węgrowskiego, która zaprezentuje utwory patriotyczne oraz nostalgiczne. Po rekonstrukcji odbędzie się koncert Natalii Niemen wraz z zespołem.

4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej - Budynek Skansenu
4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej – Budynek Skansenu

W programie imprezy przewidziane też są inne atrakcje, a swe stoiska i działalność będą prezentowali też takie podmioty jak: Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni wytwórcy, instytucje publiczne oraz firmy gastronomiczne. Dla dzieci przygotowane będą dmuchańce.

Ks. Stanisław Brzóska – kim był?

Stanisław Brzóska pochodził z podlaskiej szlacheckiej rodziny. Urodził się pod koniec 1832 roku. W wieku 20 lat wstąpił do seminarium w Janowie Podlaskim. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został wikariuszem w Janowie Podlaskim. Spędził tam trzy lata. Następnie został przeniesiony do Łukowa.

10 marca 1861 został aresztowany przez władze rosyjskie za głoszenie kazania patriotycznego. Sąd wojenny skazał go na 2 lata więzienia, które odbywał w twierdzy w Zamościu. Później karę zmniejszono do roku, w praktyce w więzieniu przebywał tylko 3 miesiące.

4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej - ksiądz Stanisław Brzóska
4.06 Powstanie Styczniowe w skansenie w Suchej – ksiądz Stanisław Brzóska

Po opuszczeniu twierdzy, Brzóska wstąpił do obozu “Czerwonych” i wraz z nimi przygotowywał się do powstańczej walki z zaborcą. Kiedy na Podlasie przybył naczelnik – pułkownik Walenty Lewandowski mianował księdza Brzóskę naczelnikiem powiatu łukowskiego, funkcję tę pełnił do wybuchu powstania styczniowego. 23 stycznia z grupą włościan zaatakował garnizon łukowski. Następnie Rząd Narodowy, mianował go naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała. Podczas powstania brał udział w bitwach pod Włodawą, Sławatyczami czy Siemiatyczami. Wiosną 1864 roku zorganizował około czterdziestoosobowy oddział konny, Działał kilka miesięcy, zostal rozbity dopiero w końcu grudnia.

Pojmanie księdza Brzóski

Pojmanie i późniejsza egzekucja ks. Stanisława Brzóski dokonało się w roku 1865. Generał ukrywał się wraz ze swym adiutantem pod Sokołowem. W domu należącym do sołtysa Ksawerego Bielińskiego. Nie wiadomo jak potoczyłyby się jego losy gdyby nie kurierka Rządu Narodowego. Zdradziła ona w wyniku tortur kryjówkę księdza. Była wiosna 1865 roku, kiedy wieś otoczyły wojska rosyjskie. Stanisław Brzóska próbował uciec, ale ranny w rękę dostał się do niewoli. Schwytano też jego adiutanta. Sąd polowy skazał go na powieszenie. Egzekucji na ks. Brzósce dokonano 23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim na oczach dziesięciotysięcznego tłumu. Na zakończenie warto dodać, że Brzóska był ostatnim powstańcem, który przebywał na wolności tak długo. Aż do wiosny 1865.

Jeżeli szukacie letnich inspiracji na ciekawe rekonstrukcje historyczne, śledź nasze artykuły