KRRiT zamraża wypłaty dla TVP i Polskiego Radia

KRRiT podkreśliła, że wypłata tych środków nastąpi po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu rejestrowego w sprawie postawienia obu mediów publicznych w stan likwidacji.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

KRRiT zamraża wypłaty dla TVP i Polskiego Radia
KRRiT zamraża wypłaty dla TVP i Polskiego Radia

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podjęła decyzję o wstrzymaniu wypłat dwóch styczniowych transz wpływów z abonamentu dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

KRRiT zamraża wypłaty

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zdecydowała, że TVP i Polskie Radio zostaną pozbawione dwóch styczniowych transz środków z abonamentu. Jedynie jeden członek rady sprzeciwił się tej decyzji. KRRiT podkreśliła, że wypłata tych środków nastąpi po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu rejestrowego w sprawie postawienia obu mediów publicznych w stan likwidacji.

Rada uzasadniła swoją decyzję, odnosząc się do „chaosu prawnego w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji, spowodowanego decyzjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. KRRiT krytycznie oceniła decyzje dotyczące rozwiązania spółek mediów publicznych. Decyzje dot. postawienia ich w stan likwidacji i odwołania organów zarządzających. A także, powołania likwidatorów, KRRiT oceniła jako podjęte „z rażącym naruszeniem prawa”.

W rezultacie KRRiT postanowiła przesunąć termin wypłaty środków z abonamentu, przekładając go „z dnia 11 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r.” oraz „z dnia 22 stycznia 2024 r. na dzień 12 lutego 2024 r.” W ten sposób zamrożono przekazywanie pieniędzy dla TVP i Polskiego Radia.

Rewolucja w mediach publicznych

Decyzją ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza w grudniu ubiegłego roku doszło do radykalnych zmian w kierownictwie kluczowych instytucji medialnych w Polsce. A. Kamińska, dotychczasowa prezeska Polskiego Radia, W. Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej, M. Matyszkowicz, prezes Telewizji Polskiej, zostali odwołani ze swoich funkcji. Minister Sienkiewicz nie tylko zrezygnował z dotychczasowych liderów, ale również zlikwidował rady nadzorcze tych spółek, wprowadzając nowe zarządy.

Na czele poszczególnych instytucji stanęli nowi liderzy. Paweł Majcher objął stanowisko prezesa Polskiego Radia, Tomasz Sygut został prezesem Telewizji Polskiej. Marek Błoński przejął stery Polskiej Agencji Prasowej. Te zmiany nie pozostały bez wpływu na krajobraz mediów publicznych w Polsce.

Dodatkowo, pod koniec grudnia, ogłoszono decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. W szczególności znaczące jest postawienie w stan likwidacji spółek takich jak Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa. Ruch ten wiązał się bezpośrednio z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych poprzez wetowanie ustawy okołobudżetowej.

SŁUCHAJ NAS ONLINE!

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia