Etapowość procesu oddłużania: Szczegółowy opis krok po kroku

oddłużanie upadłość radio odsłona 2 czyli jak możemy ci pomóc byś wyszedł z opresji, nasza Fundacja pomoże ci w tym

213

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Anuluj Dług - upadłość konsumencka - oddłużanie upadłość radio
upadłość konsumencka - oddłużanie upadłość radio

Proces oddłużania, znany również jako upadłość konsumencka, jest procedurą prawną, która pomaga osobom fizycznym pozbyć się długów, których nie są w stanie spłacić. Proces ten może być skomplikowany i stresujący, dlatego ważne jest, aby dokładnie go zrozumieć i przygotować się do każdego etapu. To już druga odsłona naszej audycji Oddłużanie Upadłość Radio czyli podcast dla chcących przejść upadłość konsumencką.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis trzech etapów procesu oddłużania

Etap 1: Złożenie wniosku do sądu

Pierwszym etapem procesu oddłużania jest złożenie wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien zawierać:

 • Dane osobowe dłużnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer NIP.
 • Informacje o stanie majątkowym dłużnika: dochody, wydatki, majątek ruchomy i nieruchomy, długi.
 • Listę wierzycieli: imiona i nazwiska wierzycieli, adresy, kwoty długów, terminy płatności.
 • Uzasadnienie wniosku: opis sytuacji finansowej dłużnika, przyczyny niewypłacalności.
 • Załączniki: m.in. dokumenty potwierdzające dochody, wydatki, długi.

Przed złożeniem wniosku do sądu warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym. Prawnik może pomóc w przygotowaniu wniosku, wyjaśnić procedurę i doradzić, jak najlepiej przeprowadzić proces oddłużania. Nasz ekspert Jerzy Piotr Pepłowski jest do Waszej dyspozycji piszcie na oddluzanie@radiobp.org

Etap 2: Praca Syndyka Masy Upadłości

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd, ustanawiany jest Syndyk Masy Upadłości. Syndyk to osoba, której zadaniem jest zgromadzenie majątku dłużnika i jego spieniężenie w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Syndyk ma prawo do:

 • Przeprowadzenia inwentaryzacji majątku dłużnika: Syndyk spisuje wszystkie dobra materialne dłużnika, ruchomości i nieruchomości, akcje, obligacje itp.
 • Zarządzania majątkiem dłużnika: Syndyk może sprzedawać majątek dłużnika, pobierać należności, regulować zobowiązania.
 • Dokonywania czynności prawnych w imieniu dłużnika: Syndyk może zawierać umowy, udzielać pełnomocnictw.

Dłużnik ma obowiązek współpracować z Syndykiem i udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji. Syndyk składa sądowi sprawozdania ze swojej działalności i przedstawia propozycję Planu Spłat.

Etap 3: Plan Spłat

Plan Spłat to propozycja dłużnika, jak chce on spłacić swoje długi w ciągu 3 lat. Ten plan musi być zatwierdzony przez sąd i zgodny z możliwościami finansowymi dłużnika.

Plan Spłat może obejmować:

 • Spłatę długów w ratach: Dłużnik spłaca długi w regularnych ratach, ustalonych w Planie Spłat.
 • Umowę układową z wierzycielami: Dłużnik negocjuje z wierzycielami obniżenie kwoty długów lub wydłużenie terminu spłaty.
 • Przeznaczenie części dochodów dłużnika na spłatę długów: Sąd może zobowiązać dłużnika do przeznaczenia części swoich dochodów na spłatę długów.

Po zatwierdzeniu Planu Spłat przez sąd, dłużnik ma obowiązek przestrzegać jego postanowień. W razie niewywiązywania się z obowiązków, sąd może zarządzić likwidację majątku dłużnika.

Należy pamiętać, że proces oddłużania jest złożony i czasochłonny. Ważne jest, aby dokładnie go zrozumieć i przygotować się do każdego etapu. Warto również skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w przeprowadzeniu procesu oddłużania i ochroni interesy dłużnika. Nasz ekspert Jerzy Piotr Pepłowski jest do pomocy dla Was oddluzanie@radiobp.org

zapraszamy do wysłuchania informacji jak przygotować się do upadłości #3 oddłużanie upadłość radio

oddłużania upadłość radio 3 odsłona pomocy tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji

Ustawa o Upadłości

Audycja #1 oddłużanie, upadłość, radio – wprowadzenie do pozbycia się problemu długu jako osoba fizyczna

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia