Nowe Przepisy o Fotowoltaice

Nowe Przepisy o Fotowoltaice lepsze rozliczenia dla prosumentów, zachęcające do korzystania z większych instalacji

92

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Nowe Przepisy o Fotowoltaice lepsze rozliczenia dla prosumentów, zachęcające do korzystania z większych instalacji
Nowe Przepisy o Fotowoltaice lepsze rozliczenia dla prosumentów, zachęcające do korzystania z większych instalacji

Prosumenci korzystający z systemu net-billingu będą mieli możliwość zmiany sposobu rozliczeń, co wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie korzyści z produkcji energii odnawialnej przez prosumentów, prosumentów zbiorowych oraz prosumentów wirtualnych. Dzięki temu prosumenci będą mogli bardziej efektywnie zarządzać wyprodukowaną przez siebie energią. To ma przynieść realne oszczędności i zwiększyć atrakcyjność inwestycji w OZE.

Nowe Zasady RozliczeńWiększa Opłacalność dla Prosumenetów

Od 1 lipca 2024 r. prosumenci będą mieli możliwość wyboru pomiędzy dotychczasowym systemem net-billingu, opartym na rynkowej miesięcznej cenie energii elektrycznej, a nowym sposobem rozliczeń, opartym na rynkowej cenie energii w okresach rozliczenia niezbilansowania. Decyzja o zmianie systemu rozliczeń będzie wymagała złożenia odpowiedniego oświadczenia sprzedawcy energii. Nowy system ma na celu lepsze dostosowanie rozliczeń do rzeczywistych warunków rynkowych, co ma zachęcić prosumentów do produkcji i efektywnego zarządzania energią elektryczną.

Prosumenci, którzy zdecydują się na zmianę systemu rozliczeń, będą mogli liczyć na zwiększenie wartości zwrotu niewykorzystanych środków. Nawet do 30 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Dla tych, którzy pozostaną przy dotychczasowym systemie, zwrot nadpłaty wyniesie do 20 proc. Zmiana ta ma na celu dodatkowe zachęcenie prosumentów do przejścia na nowy system rozliczeń, co ma przynieść korzyści zarówno dla nich, jak i dla całego systemu energetycznego.

Skrócone Procedury AdministracyjnePrzesunięcie Wejścia w Życie Nowych Przepisów

Projekt nowelizacji przewiduje również znaczące skrócenie procedur administracyjnych związanych z instalacjami OZE. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie procesu instalacji paneli fotowoltaicznych, magazynów energii. Dotyczy to też pomp ciepła oraz innych urządzeń niezbędnych do przyłączenia do sieci. Szacuje się, że czas trwania poszczególnych procedur administracyjnych zostanie skrócony nawet o 70 proc., co ma ułatwić inwestorom realizację projektów i przyspieszyć rozwój OZE w Polsce.

Zgodnie z nowelizacją, przepisy dotyczące instytucji prosumenta wirtualnego OZE wejdą w życie 2 lipca 2025 r. Analogiczne przesunięcie dotyczy przepisów ustawy wiatrakowej, które odnoszą się do przeznaczania przez inwestora minimum 10 proc. mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej do objęcia przez mieszkańców gminy na 15 lat w formie prosumentów wirtualnych. Te zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych standardów i zapewnienie większej elastyczności w realizacji projektów OZE.

Dostosowanie do Prawa Unijnego i Opłata Wyrównawcza

Nowelizacja ustawy o OZE ma również na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych CEEAG oraz rozporządzenia GBER. Wprowadzone zostaną dwa poziomy ulg dla przedsiębiorców w sektorach energochłonnych. Przedsiębiorcy w sektorach narażonych na szczególne ryzyko ucieczki emisji będą mogli liczyć na ulgi wynoszące 85 proc. Natomiast firmy w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji otrzymają ulgi w wysokości 75 proc. Utrzymane zostanie również kryterium kwalifikacji przedsiębiorstwa jako odbiorcy przemysłowego, co ma na celu zapewnienie wsparcia dla energochłonnych sektorów przemysłu.

Nowe przepisy wprowadzą również opłatę wyrównawczą, którą będą wnosić odbiorcy energochłonni uprawnieni do ulg. Opłata ta ma na celu zrównoważenie kosztów związanych z ulgami i zapewnienie stabilności systemu finansowania OZE. Dzięki temu mechanizmowi, przedsiębiorstwa korzystające z ulg będą miały możliwość dalszego rozwoju. Jednocześnie przyczyniając się do finansowania rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Koszty Zmian dla Prosumenetów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oszacowało koszty związane z proponowanymi zmianami. Dla części sektorów, które dotychczas korzystały z ulg, nastąpi wzrost kosztów związanych z pełnym ponoszeniem kosztów zakupu lub umorzenia świadectw pochodzenia oraz opłat OZE i CHP. Dla nowych sektorów obejmowanych ulgami przewiduje się spadek kosztów, co ma przyczynić się do większej opłacalności inwestycji w OZE. Wzrost kosztów dotyczy także sektorów wykluczonych z ulg. To wynika z ponoszenia pełnych kosztów związanych z zakupem lub umorzeniem świadectw pochodzenia oraz opłat OZE i CHP.

Zgodnie z oceną skutków regulacji, wzrost kosztów opłaty kogeneracyjnej dla pozostałych odbiorców końcowych wyniesie około 0,27 zł/MWh. Prosumenci oraz inni odbiorcy energii elektrycznej muszą uwzględnić te zmiany w swoich planach i budżetach. Nowe przepisy mają na celu poprawę funkcjonowania systemu energetycznego oraz zapewnienie stabilności finansowej dla inwestycji w odnawialne źródła energii.

———————-

redakcja BEZ BARIER z niepełnosprawnościami portal i radio

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł, przygotowany przez naszą redakcję składającą się z osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsza w UE radiowa i portalowa redakcja z niepełnosprawnościami

Przełam swoje bariery, dołącz do nas. Razem pokonamy trudności a ty zostaniesz świetnym dziennikarzem. kontakt@radiobp.org

Prowadzimy restaurację ZDRÓWKO którą wspiera Jarosław Uściński

redakcja z niepełnosprawnościami portal i radio
redakcja z niepełnosprawnościami portal i radio

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia