Regulamin

Regulamin Konkursu organizowanego przez Radio Bezpieczna Podróż oraz portal www.bezpiecznapodroz.org

  • Regulamin dotyczy konkursu realizowanego na antenie Radia Bezpieczna Podróż, na portalu www.bezpiecznapozdroz.org oraz wszelkich fanpage’ach związanych z powyższymi.
  • Za właściwy przebieg Konkursu odpowiada Fundacja Emanio Arcus z siedzibą w: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10 poprzez portal www.bezpiecznapodroz.org zwany dalej Organizatorem.
  • Uczestnikiem w Konkursie może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która z własnej inicjatywy, po zapoznaniu się z Regulaminem, weźmie udział w Konkursie w zgodzie z Zasadami danego Konkursu.
  • Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora w zgodzie z obowiązującymi zasadami RODO i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • Nagroda nie ma charakteru finansowego, nie podlega wymianie, reklamacji, a zgłoszenie się do Konkursu jest tożsame z zaakceptowaniem przedmiotu nagrody i całości Regulaminu.
  • Po wygraniu nagrody, zwycięzcy otrzymają powiadomienia e-mailem i są zobowiązani w ciągu 14 dni przekazać drogą elektroniczną swoje dane, obejmujące imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana następnej osobie.
  • Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres w przeciągu 14 dni od otrzymania danych teleadresowych, bądź przesłane na wskazany adres e-mail jeżeli pozwala na to charakter nagrody.
  • Zasady przeprowadzenia Konkursu, rodzaj nagrody, formę przekazania nagrody, jeśli nie ma o nich mowy w niniejszym Regulaminie, określone są ogólnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.