O nas

Radio Bezpieczna Podróż

radio dab+ pierwsza rozgłośnia społeczna
Radio Bezpieczna Podróż – medium edukacyjno-informacyjno-profilaktyczne

Radio Bezpieczna Podróż to nowoczesna, tworzona według najnowszych technologii i w pełni cyfrowa rozgłośnia radiowa, nastawiona na interakcję z odbiorcami i otwarta na współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Koncesjonariuszem radia jest Fundacja Emanio Arcus. Rozgłośnia nadaje program w formacie cyfrowym (DAB+), który można usłyszeć w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Częstochowie, Kielcach, Katowicach, Andrychowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Rzeszowie. Również streaming internetowy nie jest nam obcy. Od chwili powstania w marcu 2020 roku Radio Bezpieczna Podróż systematycznie zwiększa swój zasięg na terenie kraju.

Mapa lokalizacji radia Bezpieczna Podróż

Radio Bezpieczna Podróż jest radiem społecznym. Jako medium edukacyjno-informacyjno-profilaktyczne prowadzimy działania, które są wielką szansą na rzecz poprawy warunków środowiska osób niepełnosprawnych, jak i ograniczenie powstawania niepełnosprawności nabytej. Przyczyną tej ostatniej są głównie wypadki komunikacyjne i różnego rodzaju zdarzenia losowe. To my prowadząc kampanie społeczno-informacyjne i współpracując z różnymi podmiotami z dziedziny transportu i polityki społecznej przyczyniamy się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na polskich ulicach, drogach i torach. Zgodnie z naszą nazwą – chcemy by życie każdego z nas było Bezpieczną Podróżą przez świat.

Misją naszej rozgłośni jest ponowne włączenie osób wykluczonych, głównie osób z niepełnosprawnościami, w życie społeczne. Czynimy to między innymi poprzez zatrudnienie i kompleksowe szkolenie osób z niepełnosprawnościami w takich zawodach jak dziennikarz, reporter, serwisant, realizator dźwięku czy wydawca. Jesteśmy pionierami, którzy dostrzegli potencjał i talenty drzemiące w tych, którzy przez lata byli wykluczani. Dajemy im szansę, której nie potrafili bądź nie mogli dać inni. Chcemy, by w przyszłości byli oni pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy. Nasi dziennikarze i członkowie zespołu realizatorskiego, pomimo niepełnosprawności, z którymi się zmagają na co dzień, dokładają wszelkich starań, by tworzyć w pełni profesjonalne i interesujące programy radiowe.

Postawienie przed sobą ambitnego celu, jakim było stworzenie Radia, które jest jednocześnie i ogólnopolskie i lokalne to ogromne wyzwanie. Ogólnopolskie – bo najważniejsze problemy osób niepełnosprawnych są identyczne wszędzie, a lokalne – ponieważ to swoista platforma, dzięki której lokalne społeczności będą mogły się integrować, pomagać sobie wzajemnie, a także inicjować lokalne działania na rzecz potrzebujących.

Dobro społeczne to priorytet naszych działań. Wierzymy, że mając zrozumienie, a także wsparcie władz samorządowych, jak i zwykłych obywateli będziemy mogli zwiększyć zakres naszej pomocy wobec osób niepełnosprawnych, jak i wspomóc lokalne instytucje w działaniach na ich rzecz i rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest lokalna społeczność.

Główna siedziba Radia Bezpieczna Podróż mieści się w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 12.

Masz pytania?