Schronienie dla samotnych matek

45

Kobiety dla których los nie był łaskawy i z różnych przyczyn musiały opuścić wraz z dziećmi swój dom wyjątkowo potrzebują takich miejsc. Ich bezpieczeństwo niejednokrotnie jest zagrożone. Podobnie jak bezpieczeństwo ich dzieci. Pomoc i wsparcie mogą znaleźć w Domach Samotnej Matki.

Schronienie dla samotnych matek – także na Mazowszu

Na terenie województwa mazowieckiego działa ponad 20 takich placówek/ośrodków. Jedną z nich jest Dom Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie. Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu “Bezpieczni na Mazowszu – Schronienie dla samotnych matek”. W trakcie programu odpowiadamy na pytania, co mogą zrobić kobiety, gdy ich mąż bądź partner stosuje wobec rodziny przemoc bądź jest alkoholikiem? Gdzie szukać pomocy? Jakie działania i kiedy podjąć? Jak wygląda procedura przyjęcia do takiej placówki? Ile czasu może spędzić kobieta w takim ośrodku?

Regulacje prawne

Dom samotnej matki to nie tylko dach nad głową, ale także wsparcie finansowe i psychologiczne. Dla niektórych kobiet to ostatnia szansa, aby poskładać życie. Także dla tych, które zachodzą w niechcianą ciążę. Działalność domów samotnej matki w Polsce reguluje ustawa z 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Rozporządzenie określa standardy usług świadczonych przez te placówki oraz zasady kierowania i przyjmowania do domów. Domy samotnej matki prowadzone są przez instytucje publiczne (MOPS), zgromadzenia zakonne, organizacje pozarządowe. Z pomocy mogą korzystać osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zameldowania. Większość domów wymaga skierowania z ośrodków pomocy społecznej, policji, sądu lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapraszamy do wysłuchania audycji, którą przygotowali dziennikarze Radia Bezpieczna Podróż.

Cz. 1 – Bezpieczni na Mazowszu – Schronienie dla samotnych matek – odcinek 19
Cz. 2 – Bezpieczni na Mazowszu – Schronienie dla samotnych matek – odcinek 19
Cz. 3 – Bezpieczni na Mazowszu – Schronienie dla samotnych matek – odcinek 19

Zainteresował cię nasz temat? Przeczytaj także: Odwrócona hipoteka – jak dużo mogą stracić seniorzy na takiej umowie?

Materiał powstał we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego