Akcja Bezpieczna Podróż rozkręca się na dobre.

0
19
CO DAJE ODBLASK I DLACZEGO TRZEBA GO NOSIĆ

Akcja Bezpieczna Podróż rozkręca się na dobre.
Twarzą tegorocznej edycji została Dorota Stalińska, od lat czynnie propagująca bezpieczeństwo na drodze.
Poniżej oficjalna ulotka akcji.

ulotka A5