Spaliny niekończąca się historia cz.1

Napisany przez: Filip Michno

Opublikowany dnia: Sie 12, 2020

Spaliny czyli niekończąca się historia - cz. 1

Spaliny, ponieważ o nich dziś mowa to mieszanina gazów powstała w procesie spalania paliwa. Dlatego do spalin zalicza się wszystkie związki będące się w postaci gazowej podczas procesu spalania. Również  te, które przyjęły później inny stan skupienia.

Skład spalin.

Paliwo samochodowe to przede wszystkim mieszanina węglowodorów, która w zależności od dostępności tlenu może mieć różny przebieg spalania. Do związków wydobywających się podczas konkretnych typów spalania możemy przede wszystkim zaliczyć:

Spalanie zupełne:
- dwutlenek węgla CO2,
- woda H2O,
- trójtlenek siarki SO3;

Spalania niecałkowite:
- węglowodory o  oznaczeniu HC lub THC i ich pochodne;

Spalanie niezupełne:
- węglowodory HC,
- pochodne węglowodorów,
- tlenek węgla CO,
- sadza C,
- tlenek siarki.

Czy wszystko jest beeee ?

Substancje szkodliwe dla organizmów żywych, które występują w sporych ilościach to przede wszystkim:
- tlenek węgla CO,
- węglowodory HC i pochodne,
- tlenek azotu (tlenek i dwutlenek),
- tlenki siarki (tlenek, dwutlenek, trójtlenek),
- ołów i jego związki,
- sadza, dymy, popioły, metale, inne substancje stałe, cząstki stałe PM

Związkami nieszkodliwymi bezpośrednio dla zdrowia organizmów żywych w spalinach  są:
- dwutlenek węgla CO2,
- metan CH4,
- amoniak NH3,
- podtlenek azotu N2O.

Związkami nieszkodliwymi dla zdrowia organizmów żywych i dla środowiska są:
- tlen,
- azot,
- wodór.

spliny i filtry

Koniec lekcji chemii.

Pisząc ten artykuł od początku miałem pewien dysonans. Ponieważ temat spalin jest bardzo rozległy i można śmiało podzielić go na poszczególne działy:

- spaliny i ich skład,
- normy emisji spalin EURO,
- dieselgate i inne afery,
- NEDC vs WLTP
- DPF, GPF,  EGR
- DenoxTronic + AdBlue,
- kastracja silników,
- spaliny a efekt cieplarniany,
- eko-kampanie,
- spaliny i ich wpływ na organizmy żywe,
- spaliny i ich oddziaływanie na roślinność,
- hybrydy oraz elektryki.

Dlatego ostatecznie postanowiłem zrobić serię artykułów, by w merytoryczny sposób przyjrzeć się każdemu zagadnieniu z osobna.

Odwieczny pojedynek.

Miłośnicy motoryzacji oraz koncerny od wieków zmagają się z pseudo eko-organizacjami, które wymuszają stosowanie określonych norm emisji spalin. W rezultacie motoryzacja podlega procesowi systematycznej kastracji.

Czy to ma sens?

Moim skromnym, dziennikarskim zdaniem prawdopodobnie nie. Jak dowiecie się z następnych artykułów stosowanie kolejnych restrykcji. odnośnie ilości związków wydobywających się z układu wydechowego ma negatywne skutki. zarówno dla konsumenta jak i samego środowiska.

Podsumowując...

Wystarczy przeanalizować żywotność układów odpowiadających za czystość spalin, jak również utrzymanie samych parametrów przez silnik, którego elementy ze względu na współczesną konstrukcję dużo szybciej ulegają zużyciu. Dlatego z czasem okazuje się, że silniki z normą EURO 6 po przekroczeniu większego przebiegu osiągają normy jak EURO 4.

Ciąg dalszy nastąpi…

Zapraszam do przeczytania kolejnych artykułów, gdzie rozwinę tematykę związaną z silnikami, filtrami oraz elektro-mobilnością.

Zapraszam do wysłuchania programu popołudniowego: https://bezpiecznapodroz.org/radio/

CZĘŚĆ 2 https://bezpiecznapodroz.org/2020/08/25/euro-zmora-producentow-i-klientow-cz-2/

Avatar Filip Michno

Filip Michno