Mobbing – nękanie w miejscu pracy

0
2448
Mobbing

Kiedy pracownik staje się ofiarą mobbingu, powinien niezwłocznie zareagować. Często jednak zastanawia się, jakie kroki w tym celu należy podjąć. Czym jest mobbing? Jakie są przejawy przemocy w miejscu pracy? Co można zrobić, żeby się przed nim uchronić?

Mobbing – przemoc psychiczna 

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o problemie mobbingu w środowisku zawodowym. Jest to długotrwałe i systematyczne stosowanie nękania psychicznego w miejscu pracy. Najczęściej tego typu relacja zachodzi na linii pracodawca-pracownik. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy to podwładny mobbinguje swojego przełożonego. Człowiek, który dopuszcza się stosowania regularnych szykan, np. wobec pracownika, nazywany jest mobberem. Samo zjawisko mobbingu może przybierać różne postacie. Początkowo zwykle zaczyna się od stosowania obraźliwych gestów i słów. Mobber nieustannie, zwykle bez uzasadnionych powodów krytykuje swoją ofiarę. W wielu przypadkach robi to w obecności pozostałych pracowników, w celu ośmieszenia osoby zastraszanej. Kolejnym etapem mogą być ciągłe groźby zwolnienia z pracy. Pracodawca nakłada na pracownika nadmierną ilość pracy, mając świadomość, że w ten sposób wymusza na nim posłuszeństwo. Mobbingowany pracownik często izolowany jest od pozostałej grupy podwładnych. Inni pracownicy także nastawiani są przeciwko osobie zastraszanej.

Mobbing – przyczyny

W skrajnych przypadkach mobbing może prowadzić do nadużyć o charakterze seksualnym. Przyczyn występowania tego zjawiska upatruje się zarówno z perspektywy ofiary, jak i miejsca pracy. Istotne jest m.in. uwarunkowanie społeczne, np. związane ze stałym zagrożeniem utraty zatrudnienia. Wówczas takie osoby czują się zmuszone do wykonywania wszelkich poleceń w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Inną przyczyną mogą być zarówno kompleksy, jak i silnie poczucie wyższości osoby mobbingującej. Ofiarami mobbingu często są osoby mające szczególną pozycję społeczną, np. ze względu na inny kolor skóry czy niepełnosprawność. W wyniku ciągłych szykan osoby prześladowane często popadają w depresję, która nierzadko prowadzi do prób samobójczych. 

Mobbing

Mobbing – jak sobie z nim radzić?

Warto podkreślić, że z tym zjawiskiem mamy do czynienia, gdy utrzymuje się przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Nie należy więc przypisywać jednorazowej kłótni cech mobbingu. Bardzo ważne, by osoba, która czuje się prześladowana, nie dała się sprowokować do czynów, które w następstwie mogą się obrócić przeciwko niej. Mobbing to przestępstwo, które podlega karze. Niestety nie jest łatwo je udowodnić. Dlatego warto zadbać m.in. o solidną dokumentację, która będzie kluczowym dowodem w postępowaniu sądowym. Mogą to być np. zwolnienia lekarskie lub wiadomości z treściami sugerującymi psychiczne znęcanie. Przypadki mobbingu należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi kontrolę w miejscu zatrudnienia. Warto dodać, że instytucja nie poda nikomu danych osoby, która zgłosiła mobbing. W sytuacji udowodnienia nękania ze strony pracodawcy może dojść do rozwiązania umowy o pracę z jego winy. Dodatkowo poszkodowanemu pracownikowi powinno zostać przyznane odszkodowanie.

Foto: Canva.com, Pixabay.com

Zobacz także:https://bezpiecznapodroz.org/?p=106807&preview=true – Turia Pitt – odnaleźć w sobie piękno