Kary i mandaty dla kierowców w 2022 r.

2086
radiowóz policyjny Toyota Auris
radiowóz policyjny Toyota Auris

Kary i mandaty dla kierowców w 2022 r. Zmiany od 26 lat w stawkach mandatów, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. zmiany w zakresie zasad rejestracji pojazdów, wyższe kary za brak ubezpieczenia OC jak również zmiany zasad określania stawki tego ubezpieczenia. Jakie kary czekają kierowców w 2022 r.

Rok 2022 jest rokiem zmian dla kierowców, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, a z drugiej strony maja ułatwić techniczne czynności związane z rejestracją pojazdu. Spojrzenie na nowe przepisy dostarcza wniosków, że zmian będzie więcej. Czy przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Wyższe mandaty, utrudnienia w ,,kasowaniu’’ punktów karnych, czy powiązanie stawek OC z liczbą punktów karnych i historią wykroczeń kierowcy, mają poprawić bezpieczeństwo.

Podwyżka mandatów dla kierowców

Od 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który przewiduje znacznie surowsze kary za wykroczenia drogowe. Nowe mandaty dotyczą przede wszystkim kierowców przekraczających dozwoloną prędkość:

  • – 50 zł do 10 km/h;
  • – 100 zł od 11 do 15 km/h
  • – 200 zł od 16 do 20 km/h
  • – 300 zł od 21 do 25 km/h
  • – 400 zł od 26 do 30 km/h
  • – 800 zł od 31 do 40 km/h
  • – 1000 zł od 41 do 50 km/h
  • – 1500 zł od 51 do 60 km/h
  • – 2000 zł od 61 do 70 km/h
  • – 2500 zł od 71 km/h wzwyż
Kary i mandaty dla kierowców w 2022 r. radiowóz Policyjny MB Sprinter
Policja-MB_Sprinter

Wyższe kary są już wymierzane m.in za:

– niezgodne z przepisami zachowanie względem pieszych np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł;

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł,

– używanie telefonu podczas jazdy- 500 zł

– wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych np. dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, czy na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 1000 zł.

– prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu minimalna grzywna wzrosła do kwoty 2500 zł.

– właścicielom aut, którzy dostaną mandat z fotoradaru i nie będą chcieli wskazać sprawcy dostaną 8000 zł.

– jazda bez uprawnień – 1500 zł.

Kary i mandaty dla kierowców w 2022 r. – recydywa

Ważną datą dotyczącą przepisów będzie 17 września 2022 r., będzie ona dotyczyć kierowców, którzy po raz kolejny popełniają wykroczenie drogowe tego samego typu. Zgodnie z nadchodzącymi przepisami, jeżeli kierowca popełni po raz drugi wykroczenie z tej samej grupy, zapłaci podwójny mandat.

Kary za niewskazanie kierowcy

Znacznie surowsze kary dotkną także osoby, które na żądanie uprawnionego organu, nie wskażą komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Wysokość kary będzie zależeć od rodzaju postępowania, w jakim organ zwraca się do określonej osoby o wskazanie kierowcy.

Sąd może wymierzyć nawet 30.000 zł grzywny

Bywa tak, że kierowcy odmawiają przyjęcia wymierzanych im mandatów karnych i sprawa trafia do Sądu. Dotychczas Sąd mógł wymierzyć kierowcy grzywnę w wysokości maksymalnie do 5000 zł. Od początku 2022 r. Sądy będą mogły wymierzać grzywnę w wysokości sześciokrotnie wyższej, tzn do 30.000 zł.

Inspekcja_Transportu_Drogowego bada zawieszenie samochodu ciężarowego
GITD Inspekcja_Transportu_Drogowego

Zatrzymanie prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Nowe przepisy dotkną też kierowców zawodowych. Od 1 stycznia 2022 roku za nieuprawnione ingerencje w tachograf kierowcy otrzymają mandat. Policja lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) zyskali uprawnienie, by zatrzymać prawo jazdy takiego kierowcy na okres 3 miesięcy. Sytuacja tego typu będzie mieć miejsce jeżeli kierowca np. odłączy tachograf, korzysta z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf, czy używa cudzej karty kierowcy.

Kary i mandaty dla kierowców w 2022 r. – brak OC

W 2022 r. kierowcy muszą liczyć się z wyższymi karami za brak ubezpieczenia OC. Jest to wynikiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia które wzrosło z 2800 zł do 3010 zł , co jest bezpośrednio powiązane ze stawkami kar za brak OC. Musi się więc zmienić również wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

Kary za brak OC w 2022 r.

Brak opłaty OCSamochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazdy
Do 3 dni1200 zł1810 zł200 zł
Od 4 do 14 dni3010 zł4520 zł500 zł
Powyżej 14 dni6020 zł9030 zł1000 zł.
kary za brak OC

Instytucją odpowiedzialną za kontrolę posiadania ubezpieczenia OC, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Pełny taryfikator mandatów uwzględniający najnowsze stawki mandatów dostępny jest:

DZU.2021.364.0002484,rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-grzywien-nakladanych-w-drodze-mandatow-karnych-za-wybrane-rodzaje-wykroczen.html

Jeżeli jesteś zainteresowany https://bezpiecznapodroz.org/2022/02/08/odcinkowy-pomiar-predkosci/