Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu

Prawo o ruchu drogowym art. 78a ust. 2, od 31 stycznia 2022 r. w wyniku zmiany przepisów, czasowo umożliwia wycofanie z ruchu poważnie uszkodzonego samochodu osobowego, którego naprawa jest czasochłonna. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu jak sobie z nim poradzić.

410

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu - naprawa
Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu - naprawa

Od 31 stycznia 2022 r. właściciele uszkodzonych samochodów osobowych, mogą czasowo wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu nie zwalnia jednak z obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie OC.

Na podstawie Prawa o ruchu drogowym art. 78a ust. 2, od 31 stycznia 2022 r. w wyniku zmiany przepisów, czasowo można również wycofać z ruchu poważnie uszkodzone samochody osobowe, których naprawa jest czasochłonna.

Wcześniej Prawo o ruchu drogowym, dawało możliwość czasowego wycofania z ruchu czterech rodzajów pojazdów:

 • – samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t,
 • – autobusy,
 • – ciągniki samochodowe,
 • – pojazdy specjalne.

Zgodnie z art.78a ust. 4a, od 31 stycznia 2022 r. poważnie uszkodzony samochód osobowy można czasowo wycofać z ruchu drogowego od 3 do 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia tego okresu). Jednocześnie kolejne tymczasowe wyrejestrowanie auta będzie możliwe dopiero po upływie 3 lat.

Ma to zapewnić właścicielom poważnie uszkodzonych samochodów osobowych czas na naprawy. Aby czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego było możliwe, auto musi mieć poważnie uszkodzone najważniejsze elementy konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (np. w wyniku wypadku drogowego). Można to również zrobić, jeśli ich naruszenie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie czasowego wyrejestrowania pojazdu właściciel ma czas na wykonanie niezbędnych napraw. Następnie auto powinno zostać ponownie przywrócone do ruchu, ponieważ przedłużenie tego terminu nie będzie możliwe.

Zobowiązanie właściciela

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu to zobowiązanie właściciela, że nie będzie poruszał się po drodze. Samochód będzie pozbawiony tablic rejestracyjnych. Posiadacz wyrejestrowanego na pewien czas samochodu powinien:

 • – zabezpieczyć go w taki sposób, aby uniemożliwić osobom trzecim uruchomienie silnika;
 • – przetrzymywać pojazd poza strefą ruchu tak, żeby zminimalizować ryzyko kolizji z jego udziałem.

Możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu dano przede wszystkim właścicielom samochodów, których naprawa po wypadku będzie długotrwała.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i jego przedłużenie

Aby czasowo wycofać pojazd z ruchu, należy udać się do wydziału komunikacji, w którym jest zarejestrowany. Następnie trzeba złożyć wniosek. Formularz można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić podczas wizyty w urzędzie. Oprócz tego, by dopełnić tymczasowe wyrejestrowanie, konieczne będzie złożenie następujących dokumentów:

Karta informacyjna wg stanu na dzień 31.01.2022 r.

Wymagane dokumenty

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Dowód rejestracyjny,
2) Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3) Tablice rejestracyjne,
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 78a ust 4b ustawy Prawo o ruchu drogowym (w przypadku samochodu osobowego).
Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę – za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

I. Wniosek
II. Załączniki do wniosku:
1) Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
2) Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę – za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Urzędnik wydziału komunikacji zatrzyma dowód i tablice rejestracyjne czasowo wycofanego z ruchu pojazdu do momentu jego ponownej rejestracji.

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu. Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, termin może zostać przedłużony do 30 dni.

Opłaty

1) Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo o ruchu drogowym:
– 80 zł (na okres 2 miesięcy).
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
a) 4,00 zł – od 3 do 12 miesiąca,
b) 2,00 zł – od 13 do 24 miesiąca,
c) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Do tych sum trzeba będzie doliczyć opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł (tylko w sytuacji, jeśli dokumenty o wyrejestrowanie składa inna osoba niż właściciel auta).

2) Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ustawy (samochód osobowy), na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

Czasowo wycofany pojazd z ruchu, a ubezpieczenie OC

Zgodnie z ustawą każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce, musi mieć wykupione ważne ubezpieczenie OC. Również ten czasowo wycofany z ruchu. 

Jedyną możliwością, aby móc przestać opłacać składki OC jest całkowite wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego. Można to zrobić w następujących sytuacjach:

 • – po sprzedaży pojazdu,
 • – po wywozie pojazdu z Polski i jego sprzedaży za granicą,
 • – zezłomowaniu pojazdu,
 • – kradzieży pojazdu,
 • – trwałej utracie pojazdu (np. z powodu pożaru lub powodzi),
 • – po zarejestrowaniu jako pojazd historyczny.

Jeśli pojazd zostanie całkowicie wycofany z ruchu drogowego na podstawie któregoś z powyższych powodów, właściciel musi pisemnie powiadomić o tym ubezpieczyciela. Należy też dostarczyć zaświadczenie o wyrejestrowaniu otrzymane w wydziale komunikacji.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu, a obniżenie składki OC

Należy pisemnie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o czasowym wycofaniu z ruchu i złożyć wniosek o tymczasowe obniżenie składki OC.

Zgodnie z prawem w okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu, ubezpieczyciel musi obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Nastąpi to prawdopodobnie dopiero po zakończeniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wtedy to firma będzie w stanie stwierdzić, jak długo auto było wycofane z ruchu i czy w tym okresie nie wystąpiły jakieś szkody.

Pamiętajmy! Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu nie zwalnia właściciela z obowiązku opłacania składek OC. W efekcie nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy z ubezpieczycielem.

Dlatego najpierw trzeba opłacić całość składki OC, a następnie zaczekać na zwrot po wygaśnięciu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu

Jeśli chcemy przywrócić pojazd do jazdy, należy złożyć wniosek o jego ponowne przywrócenie do ruchu drogowego w wydziale komunikacji. Oprócz tego do urzędu trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

 • 1) decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • 2) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym.
 • 3) dowód tożsamości.

Czytaj również Koszt przeglądu samochodu w 2022

Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu i art. 78a – Prawo o ruchu drogowym

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia