Ubezpieczenie OC sprawcy – nie zawsze pokryje koszty

0
113
ubezpieczenie OC sprawcy

Ubezpieczenie OC sprawcy – nie zawsze pokryje koszty

W Polsce obowiązujące przepisy nakładają na każdego kierowcę obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia pojazdu, którym się poruszamy. Tak zwana ubezpieczenie OC sprawcy ma pokrywać koszty powstałe w wyniku wypadku lub zdarzenia drogowego. Jednak należy pamiętać o tym, że w niektórych sytuacjach nasza polisa nie zadziała i to kierowca będzie miał obowiązek pokryć powstałe szkody z własnej kieszeni. Ciężar finansowy kierowca będzie ponosił w ściśle określonych sytuacjach. Wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów. I nie mowa tu tylko o jeździe pod wpływem alkoholu czy braku aktualnego przeglądu technicznego naszego pojazdu. Katalog zdarzeń, które wyłączają pokrycie kosztów z polisy OC jest znacznie szerszy.

Ubezpieczenie OC sprawcy – najczęstsze przypadki

ubezpieczenie OC sprawcy
W niektórych przypadkach polisa OC nie będzie skuteczna

Brak ważnych badań technicznych to najczęstsza przyczyna braku skuteczności polisy OC. W sytuacji kiedy jesteśmy sprawcami kolizji lub wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej pokryje szkody z naszej polisy, ale jednocześnie zażąda zwrotu całościowych bądź częściowych kosztów od sprawcy kolizji czyli od nas. Również za jazdę po alkoholu lub pod wpływem środków odurzających czeka nas podobna sytuacja. Jeżeli spowodujemy kolizję lub wypadek będąc pod wpływem wyżej opisanych środków to ubezpieczyciel co prawda pokryje koszty z naszej polisy, ale jednocześnie zwróci się o wyrównanie tych kosztów. Należy o tym bezwzględnie pamiętać.

Ubezpieczenie OC sprawcy – katalog wyjątków jest szerszy

Wyżej opisane przypadki nie są jedynymi, w których to na sprawcy będzie ciążył obowiązek pokrycia kosztów z własnej kieszeni. Jazda bez wymaganych uprawnień niesie ze sobą podobne konsekwencje. Nie warto także uciekać z miejsca kolizji bądź wypadku. W momencie ujęcia sprawcy to on z własnej kieszeni będzie musiał naprawić zaistniałe szkody. Pecha będziemy mieli jeżeli w wyniku naszego błędu dojdzie do kolizji z cysterną i jej rozszczelnienia. W takim wypadku mówimy o doprowadzeniu do skażenia środowiska. Tutaj także ubezpieczyciel bardzo często przenosi odpowiedzialność finansową na sprawcę całego zdarzenia. Warto o tym pamiętać poruszając się na co dzień po drogach publicznych.

Zobacz również: Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rowerzysty?