Zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów – zasady przyznawania

0
402

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, rodzice i opiekunowie od 1 września do 20 br. mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przyznanie świadczenia będzie możliwe w przypadku zamknięcia placówek czasowego ograniczenia funkcjonowania opiekuńczych w związku z COVID-19. Dotyczy to żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, placówek pobytu dziennego lub innych placówek lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Zasiłek opiekunczy – MRPiPS odpowiada na najczęstsze pytania

Aby rozwiać wątpliwości związane z tym, kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

świadczenie
fot Marisa Howenstine / Unsplash

W jakim przypadku przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał: w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowe świadczenie w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie tak jak dotychczas:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Moje dziecko za miesiąc kończy 8 lat, czy przysługiwał mi będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Tak, świadczenie będzie przysługiwało rodzicom dzieci do ukończenia 8. roku życia.

W jakim okresie dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać od 1 do 20 września 2020 r.

Jeżeli szkoła, przedszkole lub żłobek, do którego uczęszcza moje dziecko, zostanie zamknięte np. 10 września, to od tego czasu mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak, dodatkowe świadczenie będzie przysługiwało.

Jakie są zasady przyznawania dodatkowego zasiłku?

Zasady te pozostają bez zmian, czyli obowiązuje:

  • złożenie oświadczenia u pracodawcy (wzór oświadczenia na stronie ZUS);
  • złożenie oświadczenia w ZUS (osoby prowadzące działalność pozarolniczą);

Czy dodatkowy ze świadczenie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym?

Nie wlicza się.

Co jest podstawą do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasady dokumentowania prawa do dodatkowego świadczenia nie zmieniły się. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy – oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.