Niepełnosprawni w Europie: formy wsparcia

331

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Niepełnosprawni w Europie

Rozwiązania względem osób z niepełnosprawnością w Polsce koncentrują się m.in. na przystosowaniu stanowisk pracy. Okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością w innych krajach również mogą liczyć na wiele innych, ciekawych rozwiązań. Niepełnosprawni w Europie otrzymują wsparcie także w życiu codziennym. 

Niepełnosprawni w Europie – dodatkowe świadczenia

W Wielkiej Brytanii, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, pracownicy otrzymują dodatkowe zasiłki, m.in. na zakup wózka inwalidzkiego lub sprzętu ortopedycznego. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na zapomogi na zakup podstawowych środków do życia. Osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie dzięki licznym projektom z inicjatywny organizacji rządowych i pozarządowych. Jednym z czołowych inicjatyw w tym zakresie jest program coachingowy. Jego celem jest pomoc poszukiwaniu pracy oraz wsparcie mentalne ułatwiające aklimatyzacje u nowego pracodawcy. Brytyjczykom przysługuje również m.in. pomoc w dostosowaniu mieszkania, bezpłatna rehabilitacja czy pomoc domowa. W Niemczech osobom z niepełnosprawnością przysługują trzy świadczenia: na rzecz rehabilitacji medycznej, udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz finansowe. Osoby niepełnosprawne są zatrudniane wyłącznie na stanowiskach, które odpowiadają ich możliwościom, dzięki czemu mogą skutecznie rywalizować na rynku pracy z pełnosprawnymi pracownikami.

Niepełnosprawni w Europie – wsparcie rozwoju

Niepełnosprawni na niemieckim rynku pacy wspierani są przede wszystkim przez Federalną Agencje Pracy. Osoby z niepełnosprawnością dzięki niej przez dwa lata objęte są wsparciem szkoleniowym przygotowującym ściśle do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dodatkowo, w ramach programu zatrudnienia wspomaganego, mogą przez trzy lata korzystać z osobistego trenera pracy. W przypadku Francji, osoby z niepełnosprawnością także mogą liczyć na różnego typu zasiłki. Wyrównanie kosztów pracy, opłacenie opiekuna osoby niepełnosprawnej, zasiłek na specjalną edukację dziecka lub renta inwalidzka – to przykładowe zapomogi. We Francji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych w określonej proporcji do ogólnej liczny zatrudnionych. Sami pracownicy mogą także liczyć m.in. na transport do miejsca pracy lub pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny. W Finlandii przysługuje np. zasiłek rodzinom, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Co ważne, środki te przyznaje się niezależnie od dochodu.

Niepełnosprawni w Europie

Niepełnosprawni w Europie – stała opieka

Osoby niepełnosprawne we Włoszech wspierane są w zależności od regionu kraju. Zdecydowanie prężniejsze działania w tej kwestii można zaobserwować na północy kraju. Władze we Włoszech skupiają się głównie na zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, szczególnie na poziomie zdrowotnym. Z kolei w Austrii głównym dochodem niepełnosprawnych jest zasiłek opiekuńczy. Niepełnosprawni mogą otrzymać większy zasiłek, w zależności od stanu zdrowia. Z kolei osoba z niepełnosprawnością w Grecji ma prawo zarówno do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jak i świadczeń rehabilitacyjnych. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową w Danii, to tu niepełnosprawni także otrzymują duże wsparcie. W każdej gminie funkcjonują ośrodki zajmujące się wsparciem zawodowym osób z niepełnosprawnością. Ponadto w razie potrzeby niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc doradcy i trenera pracy. Osoby z niepełnosprawnością w Danii mogą liczyć także na dopłaty do pensji w zależności np. od ilości przepracowanych godzin.

Foto: Canva.com

Zobacz także:https://bezpiecznapodroz.org/2021/02/24/nietypowe-uzaleznienia-przyklady-ktore-warto-znac/

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia