Dorosłe dzieci alkoholików – jak im pomóc?

52
Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dziecko dorastające w rodzinie, gdzie przynajmniej jedno z rodziców jest alkoholikiem, potrzebuje wsparcia. Dorosłe Dzieci Alkoholików (syndrom DDA) kierują się określonym schematem działań, który często utrudnia im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Jak należy im pomóc?

Dorosłe dzieci alkoholików – kim są?

Niezależnie od tego, czy pije jedno, czy dwoje rodziców, u dziecka zostają zaburzone więzi emocjonalne. Rodzice nie biorą czynnego udziału w wychowywaniu dziecka, nie dbając o nawiązanie prawidłowej relacji. Ponadto często naciskają, by alkoholowy problem utrzymywać w ścisłej tajemnicy. Dziecko ma poczucie braku miłości, akceptacji i bezpieczeństwa ze strony rodzica. W efekcie często pojawiają się zaburzenia depresyjne lub lękowe. Sam problem alkoholowy jest dla dziecka wstydliwy, dlatego często boi się przyznać do trudnych sytuacji rodzinnego domu. Staje się coraz bardziej zamknięte w sobie. Nie chce utrzymywać kontaktu z rówieśnikami i wręcz boi się otaczającego go świata. W przypadku dorosłych dzieci alkoholików im szybciej otrzyma fachową pomoc, tym większa szansa na zbudowanie prawidłowych relacji w przyszłości.

Dorosłe dzieci alkoholików – jaką pełnią rolę?

Dziecko dorastające w rodzinie alkoholowej pełni role, które w psychologii grupują się w cztery systemy zachowań. Pierwszy to bohater rodziny. Tę rolę pełni zazwyczaj najstarsze dziecko. Przejmuje odpowiedzialność za całą rodzinę, opiekuje się młodszym rodzeństwem, czuwa nad bezpieczeństwem rodziców. Warto podkreślić, że taka osoba zwykle nie sprawia problemów wychowawczych i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Kolejny typ to niewidzialne dziecko, które zwykle izoluje się od ludzi, nie okazując przy tym emocji. W wielu przypadkach tworzy własny świat fantazji i fikcyjnych przyjaciół. Może pojawić się także system kozła ofiarnego. W tej sytuacji dziecko zazwyczaj jest ofiarą przemocy. Jest obwiniane i poniżane. W efekcie bardzo szybko może zacząć sięgać po różnego rodzaju używki. Jest jeszcze rola maskotki, czyli dziecka, którego zadaniem jest rozładowanie napięcia w rodzinie i łagodzenie konfliktów między rodzicami. Mimo to nikt nie traktuje go poważnie. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików – problemy w przyszłości

Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym ma ogromny wpływ na budowanie relacji społecznych. W wielu przypadkach takie osoby nie zakładają rodziny i nie angażują się w związki. Wszystko po to, by nie przenieść na nową relację tego, co działo się w domu rodzinnym. Nie zaznając ciepła od najbliższych, trudno im zbliżyć się do drugiej osoby. Według dorosłych dzieci alkoholików relacje z drugim człowiekiem opierają się na wzajemnym konflikcie. Sami nie potrafią rozmawiać o swoich uczuciach. Z drugiej strony nie czują, gdy sami ranią drugą osobę, uważając, że wszystko jest w porządku. Terapia dorosłych dzieci alkoholików ma na celu uświadomienie im, że są w stanie samodzielnie ułożyć własne życie od nowa.  

Foto: Canva.com

Zobacz także: https://bezpiecznapodroz.org/2021/03/18/najdziwniejsze-rekordy-guinnessa/