EGR zawór recyrkulacji spalin

0
141
Zawór EGR

EGR zawór recyrkulacji spalin-przeznaczenie

Podstawowym zadaniem EGR (Exhaust Gas Recirculation) jest obniżenie emisji do atmosfery szkodliwych tlenków azotu (NOx). Tlenki te są najniebezpieczniejszym składnikiem smogu, który pojawia się na terenach o największej urbanizacji. Azot jest najliczniejszym składnikiem powietrza (78%).W warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatur jakie panują w otoczeniu nie wchodzi on w reakcje z tlenem. Azot to także składnik paliwa gdyż stanowi on około 0,9% składu ropy naftowej. Gdy azot z powietrza zostaje zassany poprzez układ dolotowy do komór spalania, łączy się z azotem paliwowym i następuje przemiana. Pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia oraz bardzo wysokich temperatur, panujących w cylindrach, azot wchodzi w reakcję z tlenem. W wyniku reakcji chemicznej powstają tlenki azotu. Trzeba więc zmniejszyć ilość tlenków azotu w spalinach! Do reakcji chemicznej, w której powstają, potrzebna jest wysoka temperatura oraz tlen, zatem należy zmniejszyć temperaturę oraz ilość dostarczanego tlenu. I tym właśnie zajmuje się zawór recyrkulacji spalin EGR.

EGR zawór recyrkulacji spalin-działanie

Zawór EGR nie działa non-stop. Powodowałoby to szereg problemów z pracą jednostki napędowej, na przykład przy jej uruchamianiu, przy dużym obciążeniu (utrata mocy) albo przy pracy na biegu jałowym (silnik by się dławił). Gdy do silnika dostarczana jest bogata mieszanka EGR nie działa, bowiem wtedy powstaje mało tlenków azotu. Zawór recyrkulacji spalin EGR działa tylko wtedy, gdy są spełnione odpowiednie warunki – mianowicie gdy silnik pracuje w średnim zakresie obrotów. Wówczas zawór EGR odzyskuje od 5 do 35 % spalin z kolektora wylotowego, przepuszcza je przez chłodnicę (wymiennik ciepła z kanalikami, chłodzony płynem chłodniczym) i kieruje z powrotem do kanału dolotowego (za przepływomierzem). Spaliny pełnią rolę wypełniacza. Dzięki temu do cylindrów trafia mniej tlenu. To z kolei powoduje, że spalanie mieszanki paliwowej przebiega w spokojniejszych warunkach i przy niższej temperaturze. W efekcie – powstaje mniej szkodliwych tlenków azotu. EGR może zmniejszyć ich ilość aż o 60 %.

Materiał video: Zasada działania zaworu EGR

Może cię również zainteresować: Parujące szyby w samochodzie