Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych

412
Na zdjęciu osoba niepełnosprawna pokonująca przeszkodę.
Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych. Sprawdzamy, jak to wygląda z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Szlaki dla niepełnosprawnych często podświadomie kojarzone są z osobami na wózkach inwalidzkich. Trzeba jednak pamiętać o osobach z innymi rodzajami schorzenia, którzy potrzebują odmiennych przystosowań. A również powinni mieć możliwość korzystania ze szlaków turystycznych.

Można wyróżnić następujące rodzaje niepełnosprawności:

– osoby niepełnosprawne sensorycznie – dotycząca wzroku lub słuchu;

– niepełnosprawności fizyczno-motoryczna – dotycząca narządów ruchu lub wynikająca ze schorzeń narządów wewnętrznych;

– psychiczna niepełnosprawność – wynikająca z upośledzenia umysłowego, niepełnosprawności intelektualnej, choroby psychicznej, epilepsji

Na zdjęciu wózek inwalidzki w pośród drzew w parku.
Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych – co jest najważniejsze na szlaku?

Każdy powinien mieć możliwość kontaktu z dziką i nieskażoną przyrodą. Parki narodowe powołuje się między innymi po to by tworzyły warunki do udostępnienia swojego terenu turystom. Nie wolno przy tym zapominać o osobach, którym poruszanie się sprawia trudność. Niestety, jak pokazuje praktyka spora część z parków narodowych i krajobrazowych jest niedostępna dla osób o szczególnych potrzebach. W wielu miejscach brakuje podjazdów do wózków, poręczy czy innych zabezpieczeń. Brakuje również wytyczonych specjalnych ścieżek, czy tablic informacyjnych dostosowanych np. do potrzeb osób niedowidzących.

Na zdjęciu osoba na wózku inwalidzkim w parku.
Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Lista parków narodowych przyjaznych niepełnosprawnym

Lista obiektów z ułatwieniami dla niepełnosprawnych nie jest jeszcze długa, ale co roku się powiększa. Parki systematycznie dążą do sytuacji, kiedy ze wszystkich jego budowli turystycznych będą mogły korzystać osoby z ograniczeniami ruchowymi. A oto aktualna lista obiektów będących w zarządzie parku i posiadających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Są to szlaki turystyczne w 12 Parkach Narodowych – Białowieskim, Biebrzańskim, Borach Tucholskich, Drawieńskim, Kampinoskim, Narwiańskim, Poleskim, Słowińskim, Ujścia Warty, Wielkopolskim, Wigierskim i Wolińskim. Mają one wszystkie charakter typowo nizinny i są w większości dostępne dla osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że niepełnosprawni korzystają na ogół z pomocy osób im towarzyszących. Pozostałe parki narodowe, jako parki typowo wyżynne lub górskie nie posiadają specjalnie przygotowanych szlaków turystycznych udostępnionych do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak część tych szlaków zwłaszcza w początkowej fazie przebiegu jest odwiedzana przez osoby niepełnosprawne. Przykładowo: niektóre szlaki turystyczne zlokalizowane w Tatrzańskim Parku Narodowym w początkowym ich przebiegu przez doliny tatrzańskie. W bezpośrednim sąsiedztwie z drogami krajowymi lub lokalnymi, droga Pienińska i droga do Krasu w Pienińskim Parku Narodowym itp.

Na zdjęciu pomost dostępny na wózki inwalidzkie.
Parki narodowe dostępne dla niepełnosprawnych.

Bardzo bym chciał, jeśli chodzi o turystykę dla wszystkich. To jest kwestia taka, żebyśmy w naszym społeczeństwie zauważali, że są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Które również chciałyby z nami wędrować i poznawać piękność przyrody.

Zainteresował cię nasz temat? Przeczytaj także asystentach osoby niepełnosprawnej

Więcej informacji na temat osób niepełnosprawnych usłyszysz na antenie Radia Bezpieczna Podróż