Asystent Osoby Niepełnosprawnej

842

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Na obrazku osoba niepełnosprawna z asystentem osób niepełnosprawnych
Asystent osoby niepełnosprawnej.

Tym razem zajęliśmy się bardzo ważną i istotną formą pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, jakim jest. Asystent osoby niepełnosprawnej, ale i również kilka słów o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej.

Idea osobistej asystencji osób niepełnosprawnych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Z inicjatywy o charakterze samopomocowym pod nazwą ,,Independent Living”(niezależne życie). Która ma swoje początki w końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych. Także Unii Europejskiej od szeregu lat promowana jest tzw. koncepcja niezależnego życia. Polega ona na udzielaniu osobom niepełnosprawnym pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem własnego życia.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej

W Polsce został wpisany do klasyfikacji zawodów w 2001 roku. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405) wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346 – zawód asystent osoby niepełnosprawnej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – opieka

Opiekuje się osobą niepełnosprawną z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi i zakres jej obowiązków obejmuje np. załatwianie spraw w urzędach, pomoc w podejmowaniu decyzji za osobę niepełnosprawną, sprawowanie opieki nad nią – to wynika z jej niepełnosprawności. Asystent Osoby Niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Na zdjęciu asystent z osobą niepełnosprawną.
Asystent osoby niepełnosprawnej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – asystent osobisty

Jest to osoba będąca „inteligentną protezą” dla osób sprawnych intelektualnie, ale niesprawnych ruchowo. Asystent osoby niepełnosprawnej ma decydować za osobę niepełnosprawną. Zaś asystent OSOBISTY osoby niepełnosprawnej ma wykonywać polecenia sprawnej umysłowo ale niesprawnej fizycznie osoby. Słowo „osobisty” lub „personalny” jest używane do oznaczenia kogoś kto służy osobie sprawnej intelektualnie. A niesprawnej z powodu dysfunkcji narządu ruchu, wzroku , słuchu.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – co robi?

Polegają na społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie profesjonalnie przygotowanych asystentów. Mają oni za zadanie umożliwić osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Asystent nie jest opiekunem, choć może być wykonawcą usług opiekuńczych w środowisku rodzinnym, nie wyręcza rodziny, choć jej pomaga. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności.

Na zdjęciu osoba niepełnosprawna wraz z asystentem osób niepełnosprawnych.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej – potrafi

Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji. Diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych). Opiekować się osobą niepełnosprawną- pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych. Współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzy indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej oraz weryfikuje program w oparciu o nowe dane. Stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym. Udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów. Udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – świadczone usługi

Pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu. Wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych. Wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań. Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych. Udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.

Na zdjęciu autor wraz ze swoim asystentem osobistym osób niepełnosprawnych.
Zdjęcie przedstawia autora wraz ze swoim asystentem osobistym artykułu asystent osób niepełnosprawnych.

Dzięki wsparciu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Niepełnoprawni mają większą możliwość w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pozwala wieść bardziej aktywne, bardziej niezależne i samodzielne życie. Ogromnie zależy mi na tym, by osoby z niepełnosprawnościami. Miały zapewnioną możliwość jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, kontaktów z innymi, realizacji swoich pasji, zainteresowań.

Zainteresował cię nasz temat? Przeczytaj także o osobach niepełnosprawnych na polskich plażach

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia