Ćwiczenia rezerwy 2022

1948
Ćwiczenia rezerwy 2022. Grupa żołnierzy w ubiorach polowych przemieszcza się przez las.
Ćwiczenia rezerwy 2022

Ćwiczenia rezerwy 2022. Od lutego 2022 roku rezerwiści otrzymują karty powołań na ćwiczenia, które rozpoczną się od kwietnia i są obowiązkowe. Akcja niewątpliwie nie ma nic wspólnego z sytuacją za naszą wschodnią granicą.

Ćwiczenia rezerwy 2022 – kontynuacja

Obecne ćwiczenia rezerwy to kontynuacja przedsięwzięcia zaplanowanego już w 2020 roku. Plany armii pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Gdy nastąpiło nasilenie rozprzestrzeniania się wirusa COV-19, szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund T. Andrzejczak, podjął decyzję o odwołaniu obowiązkowych ćwiczeń rezerwy. Po ustabilizowaniu się pandemii, armia podjęła w czerwcu decyzję o kontynuacji szkoleń, przeważnie w trybie ochotniczym. Jesienią 2021 roku szkolenia rezerwy odbywali tylko żołnierze ze specjalnościami szczególnie ważnymi dla sił zbrojnych. Ponieważ nadeszła kolejna fala zachorowań na COV-19, ćwiczenia wszystkich żołnierzy rezerwy wstrzymano do końca marca 2022 roku. Ćwiczenia rozpoczną się ponownie od kwietnia 2022 roku. Wezwanie otrzymują żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny.

Ćwiczenia rezerwy 2022 – kogo dotyczą

Na kwietniowe ćwiczenia zostają powołani przede wszystkim żołnierze rezerwy, którzy mają nadany przydział mobilizacyjny w danej jednostce wojskowej lub wojsko taki przydział planuje im nadać. Przydział mobilizacyjny to przypisanie danej osoby do konkretnego stanowiska (zgodnego z posiadaną specjalnością wojskową), w konkretnej jednostce wojskowej. Na ćwiczenia rezerwy mogą się zgłaszać ochotnicy. Zgodnie z przepisami kartę powołania dany rezerwista musi otrzymać najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem ćwiczeń. Jednak wojsko już teraz rozpoczęło ich wysyłkę. Dzięki temu rezerwiści będą mieli więcej czasu na dostosowanie swoich obowiązków zawodowych i prywatnych do terminu ćwiczeń. Ci, którzy trafią do wojska, w zależności od planów jednostek wojskowych wezmą udział w ćwiczeniach jednodniowych lub krótkotrwałych. Czyli trwających maksymalnie do 30 dni w roku. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 55 lat, a podoficerowie lub oficerowie do 63 lat.

Ćwiczenia rezerwy 2022 – ile trwają

Art.101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP stanowi, że ćwiczenia mogą trwać od 2 do 30 dniu w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych. Dłuższe są ćwiczenia długotrwałe, które trwają  do 90 dni. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierzy w rezerwie w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, nie może przekroczyć 15 miesięcy. Ograniczenie to nie ma zastosowania do ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy. Rezerwistę można zwolnić z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się po upływie czasu niezbędnego do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, albo po ustaniu przyczyny ich powołania.

Może cię zainteresować: Ćwiczenia rezerwy 2022 cz.2

Zapraszam na nasz portal: Radio Bezpieczna Podróż