Wynagrodzenie zasadnicze 2022

446

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Moneta 1 złotych i muszla
Wynagrodzenie zasadnicze 2022

Wynagrodzenie zasadnicze 2022 lub płaca zasadnicza, jest główną składową pensji każdego pracownika. Oznacza to że do wynagrodzenia zasadniczego nie wliczają się premie, nagrody, dodatek stażowy oraz pieniądze za nadgodziny i pracę w weekendy.

Minimalne wynagrodzenie to nie pensja minimalna, ale pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia zasadniczego w 2022 roku mniejszego niż 3010 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze to pojęcie, którego nie znajdziesz w Kodeksie pracy. Jest to pensja podstawowa, którą wypłaca pracownikowi pracodawca. Jest w umowie o pracę i na którą umawiają się strony stosunku pracy. 

Wynagrodzenie zasadnicze może być realnie większe, jeśli doda się do niego dodatki taki jak:

-premia 

-prowizja

-dodatki stażowe i funkcyjne

-dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

-wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

-nagrody jubileuszowe

-odprawy rentowe czy emerytalne.

Pensja wpływająca na konto pracownika co miesiąc będzie niższa niż jego wynagrodzenie zasadnicze, które zmniejsza się o:

-podatek

-składki emerytalno-rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną.

Wynagrodzenie zasadnicze 2022 — brutto czy netto?

Wynagrodzenie zasadnicze (pensja podstawowa) wyrażane jest zawsze w kwocie brutto. Jest ono bowiem podstawą wynagrodzenia, od której odejmuje się podatek i składki ZUS, aby otrzymać wynagrodzenie netto, czyli realny zarobek. 

Wynagrodzenie zasadnicze co to jest?

Kodeks pracy Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze? Czy jego wysokość zawsze powinna być określona w umowie?

banknot 100 złotych
Wynagrodzenie zasadnicze 2022 – 100 złotych

Podział składników wynagrodzenia

Ustalanie wynagrodzenia polega na doborze takich składników które będą pełnić funkcję motywacyjną dla pracownika. Pracodawca może ustalić, jakie składniki będą przysługiwać z tytułu wykonywanej pracy. Można je podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

Do obowiązkowych składników wynagrodzenia należą:

-wynagrodzenie zasadnicze,

-wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie chorobowe, urlopowe, za urlop szkoleniowy, przestojowe itp.),

-diety za czas podróży służbowych,

-wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,

-odprawy emerytalno-rentowe, pośmiertne,

-odszkodowania.

Dobrowolne składniki wynagrodzenia to:

-premie i nagrody regulaminowe,

-prowizje,

-dodatki do wynagrodzenia (stażowe czy funkcyjne).

Wynagrodzenie zasadnicze co to jest?

Wynagrodzenie zasadnicze jest podstawowym i obowiązkowym składnikiem pensji pracowniczej. Może być ono określone stawką:

-miesięczną,

-godzinową,

-akordową,

-prowizyjną.

Najczęstszą formą wynagrodzenia zasadniczego ustalanego przez pracodawcę jest stała stawka miesięczna. Jest wypłacana w całości w tej samej wysokości za każdy miesiąc przepracowany w pełnym zakresie. Nie ma tu znaczenia liczba godzin wynikająca z rozkładu pracy pracownika. Są oczywiście przypadki kiedy pracownik ma obniżone wynagrodzenie zasadnicze ale może to wynikać z faktu gdy pracownik w ciągu miesiąca był nieobecny w pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Czy wynagrodzenie zasadnicze musi być ustalone w umowie?

Warunki płacowe z pewnością powinny zostać ustalone na piśmie. Warunki wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa układ zbiorowy pracy.

Kodeks pracy Art. 77. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy, warunki dotyczące wynagrodzenia za pracę ustala w regulaminie wynagradzania. Pracodawca natomiast nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, jeżeli zatrudnia mniej niż 50 pracowników. Wówczas wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe warunki płacowe są ustalane bezpośrednio w umowie o pracę.

Kodeks pracy Art. 104. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Przepisy wynagradzania mogą ustalać stawki osobistego zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk lub grup pracowników. Często warunki wynagradzania są ustalane przy zawieraniu umowy o pracę w drodze negocjacji.

Wynagrodzenie zasadnicze a wynagrodzenie minimalne

Zdarza się, że nie potrafimy odróżnić wynagrodzenia zasadniczego od minimalnego. Są to dwa odmienne pojęcia. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi główny składnik pensji, czyli podstawową kwotę, jaką dostanie pracownik za wykonywanie swojej pracy. Płaca minimalna jest regulowana ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. I określa najniższą płacę za jaką pracodawca zobowiązany jest zagwarantować wszystkim osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. Tutaj też mają wpływy przepisy Kodeksu pracy. Na koniec trzeba dodać że wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Związek płacy minimalnej z wynagrodzeniem zasadniczym  jest tylko taki, że przy zatrudnieniu pracownika, pracodawca musi zapłacić pracownikowi przynajmniej minimalną krajową którą ustala Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wynagrodzenie zasadnicze 2022

Wynagrodzenie zasadnicze nie jest zatem w żaden sposób regulowane prawnie. Zależy po prostu od Twojej umowy z pracodawcą (i nie może być niższe niż płaca minimalna). Jednak na jego podstawie oblicza się m.in. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy dodatku stażowego.

Dodatek stażowy a wynagrodzenie zasadnicze

Dodatek stażowy lub dodatek za wysługę lat, wylicza się na podstawie wynagrodzenia zasadniczego. Wypłacany się go pracownikom sfery budżetowej za określony staż pracy w danej instytucji. Inni pracodawcy mogą, ale nie muszą go wypłacać.

Osobom zatrudnionym w jednostkach samorządowych i państwowych przysługuje dodatek stażowy w wysokości 5% ich wynagrodzenia zasadniczego już po pięciu latach pracy. W kolejnych latach ta kwota wzrasta o 1%.

Od 2020 roku płaca minimalna nie obejmuje dodatku stażowego.

Zainteresował cię temat? Przeczytaj również placa-minimalna-w-2022-roku

Słuchaj także Radia Bezpieczna Podróż 

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia