Płaca minimalna w 2022 roku

1890

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Płaca minimalna w 2022 roku. Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o 210 zł brutto . Jak będzie wyglądało wyliczenie składek oraz koszty pracodawcy w tej sytuacji? O tym poniżej.

Płaca minimalna w 2022 roku – z czego się składa?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. W 2022 roku płaca minimalna wzrośnie o 210 zł brutto . Jak będzie wyglądało wyliczenie składek oraz koszty pracodawcy w tej sytuacji? O tym poniżej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1690), minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło od 1 stycznia 2022 roku z obecnych 2800 zł brutto do 3010 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z 18,30 zł brutto do 19,70 zł brutto. Od nowego roku zmianie uległa również minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.
Przepisy dotyczące zrównania płacy minimalnej dla pracowników zatrudnionych w pierwszym roku wprowadzone od 2022 roku zostają utrzymane. To znaczy że nie będzie można obniżyć wynagrodzenia do 80% wysokości płacy minimalnej pracownikowi w pierwszym roku pracy. Wszyscy pracownicy bez względu na staż pracy będą musieli otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie.

Wzrost najniższego wynagrodzenia jest równoznaczny z podniesieniem dla pracodawców kosztów związanych z zatrudnieniem.

płaca minimalna w 2022 roku
płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna w 2022 roku – wysokość wynagrodzenia

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Należy rozróżnić te dwa pojęcia, w związku z tym dopuszczalna jest sytuacja, w której na umowie w pozycji płaca zasadnicza widnieje kwota niższa niż płaca minimalna określona w danym roku. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Na całość wynagrodzenia minimalnego składają się m.in.:
-wynagrodzenie zasadnicze (prowizyjne, określone stawką miesięczną lub godzinową),
-nagrody i premie regulaminowe,
-wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
-dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.
Jeżeli wynagrodzenie pracownika, składające się z wyżej wymienionych składników, wyniesie mniej niż najniższa krajowa, to pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia wyrównania do płacy minimalnej.

Płaca minimalna w 2022 roku a pozostałe świadczenia pracownicze.

Ponieważ płaca minimalna za pracę stanowi podstawę do obliczenia innych świadczeń pracowniczych, również i one ulegną zwiększeniu.
Jak płaca minimalna wpływa na preferencyjne składki ZUS ?
Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek opłacanych przez przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. W roku 2022 podstawa ta wynosi 903 zł (30% z 3010 zł brutto).

Płaca i zależne od niej świadczenia

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje, iż każdy pracodawca powinien dokonać weryfikacji płac w swoim zakładzie pracy. W celu wyrównania wypłacanego wynagrodzenia w 2022 roku do minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku skutkuje wzrostem innych świadczeń, które są związane ze stosunkiem pracy i są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.
Warto przypomnieć, że wzrost płacy minimalnej ma wpływ na świadczenia, jakie są od niej uzależnione.

Najważniejsze to:
-odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych;
-dodatek za pracę w porze nocnej;
-odszkodowanie za nierówne traktowanie;
-odszkodowanie za mobbing lub za rozwiązanie umowę o pracę przez pracownika wskutek mobbingu;
-wynagrodzenie za przestój;
-wynagrodzenie gwarancyjne.

Jak zatem będą wyglądały te świadczenia w 2022 roku?

Co do zasady, wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku maksymalna ustawowa wysokość odprawy będzie wynosiła 45150 zł brutto.
Obowiązujące przepisy covidowe przewidują ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw. U pracodawców spełniających warunki określone w ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy te będą obowiązywały nadal w 2022 roku. Wysokość odprawy nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. kwoty 30100 zł brutto.

Płaca minimalna w 2022 roku – Kodeks Pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:
– pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
– osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 3010 zł brutto;
– pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 3010 zł brutto;
– pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3010 zł brutto .

Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 3010 zł brutto. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie minimalne obejmuje też dodatki, premie i nagrody

Minimalne wynagrodzenie za pracę to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje też inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych. Należą do nich m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie. Resort polityki społecznej przypomina, że płaca pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy powinna być ustalona w taki sposób, aby jej wysokość nie była niższa od kwoty obowiązującej.

Zainteresował cię nasz temat? Przeczytaj także na naszej stronie https://bezpiecznapodroz.org/wp-admin/post.php?post=111989&action=edit

Słuchaj także Radia Bezpieczna Podróż https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Poprzedni artykułNowe progi podatkowe PIT
Następny artykułZimowy konkurs WKD dla dzieci
Piotr Pawlak
Jestem miłośnikiem zabytkowej motoryzacji i turystyki z nią związanej. Interesuje się historią Warszawy, a wolnych chwilach oglądam stare polskie komedie przede wszystkim mistrza Stanisława Barei. Dobry rock-and-roll, ska i punk rock nie są mi obce, no i oczywiście klasyka metalu z lat 80/90. Wszystko to okraszone jest fotografią kiedyś kliszową obecnie cyfrową.

Brak postów do wyświetlenia