Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

327

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, to różnorodne formy wsparcia dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dotyczy to zarówno niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym jak i lekkim. Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie w całej Polsce wniosków on-line o dofinansowanie między innymi do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie obejmuje również zakup sprzętu rehabilitacyjnego, elektronicznego i ortopedycznego. Jest to także pomoc dla niepełnosprawnego ucznia i studenta, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, udział w kursach i szkoleniach oraz wiele innych. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy. Osoba niepełnosprawna ma prawo ubiegać się o dofinansowanie na ich zniesienie. Dotyczyć to może wszelkiego rodzaju podjazdów, pochylni czy ramp ułatwiających na przykład przejazd wózka inwalidzkiego przez wysokie progi. Dofinansowanie dotyczy też schodołazów i wind. Jeśli chodzi o wnętrze budynku możemy starać się o likwidację barier w każdym pomieszczeniu, które jest nam niezbędne do funkcjonowania. Mowa tu o takich pomieszczeniach jak: łazienka, korytarz, pokój czy kuchnia. Ten rodzaj dofinansowania uzyska każdy, kto ma udokumentowane orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest również brak jakichkolwiek zaległości finansowych w stosunku do Funduszu. Maksymalna kwota jaką możemy otrzymać z PFRON-u, to 95 % kosztów danego przedsięwzięcia. Nie może ona jednak przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Dodatkowo wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 5% wszystkich kosztów. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do najbliższego PCPR-u osobiście lub on-line. Pamiętajmy również o dołączeniu wymaganych dokumentów.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Sprzęt rehabilitacyjny to wszelkiego rodzaju przedmioty ortopedyczne, wyroby medyczne i inne środki poprawiające jakość życia osobie niepełnosprawnej. Mowa tu o: protezach, ortezach, aparatach słuchowych, gorsetach, kulach, wózkach inwalidzkich, materacach przeciwodleżynowych, perukach, cewnikach, czy pieluchomajtkach. Jest to także sprzęt zalecany przez lekarza niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych. Zaliczyć tu możemy m.in. materace rehabilitacyjne, wałki, drabinki, bieżnie i inne. Warunkiem uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jest posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna kwota jaką możemy otrzymać w ramach dofinansowania to 80% jego kosztów, nie więcej jednak niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie niezbędne druki potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie znajdziemy na stronach internetowych PCPR-u (mogą one się różnić w zależności od powiatu). Tam też znajdziemy informacje o wymaganych dokumentach.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – turnusy rehabilitacyjne

Celem turnusów rehabilitacyjnych jest poprawa ogólnej kondycji fizycznej, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania, jak również nawiązywanie kontaktów z otoczeniem. Odbywają się one w grupach nie mniejszych niż 20 osób i trwają minimum 14 dni. Organizator turnusu musi posiadać uprawnienia nadane przez wojewodę i być umieszczony w centralnej bazie organizatorów. Jego zadaniem jest zorganizowanie grup uczestników wymagającej podobnej rehabilitacji i opracowanie programu zajęć dostosowanych do ich potrzeb. Do jego obowiązków należy także zatrudnienie wykfalifikowanej kadry jak i odpowiedniej opieki dla uczestników. Dodatkowo osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoba do 16 roku życia, może się starać o dofinansowanie dla opiekuna. Obowiązujące kryterium dochodowe do ubiegania się o dofinasowanie to:

-50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinasowanie ze środków PFRON znajdziemy na stronie PCPR-u lub w siedzibie placówki. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie może zostać podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – studenci

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych efektywnie wspiera studentów niepełnosprawnych kierując do nich pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Daje to możliwość osobie niepełnosprawnej wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. Student może starać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium oraz szkole wyższej Dotyczy to studentów ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/. Wnioski będą przyjmowane do dnia 10 października 2022 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023) Wysokość dofinansowania jest różna w zależności od rodzaju szkoły, kryterium dochodowego i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie :https://www.pfron.org.pl/

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – likwidacja bariery transportowej

Likwidacja bariery transportowej

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych dotyczą także likwidacji bariery transportowej. Niepełnosprawność nie przekreśla szans na uzyskanie prawa jazdy. Posiadanie tego dokumentu daje niewątpliwie autonomię i niezależność oraz szansę podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. Coraz więcej ośrodków szkoleniowych daje możliwość zrobienia prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną ruchowo. Dlatego program „Aktywny samorząd” umożliwia pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W uzyskaniu prawa jazdy kluczową kwestią jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Więcej informacji uzyskasz na stronie PFRON-u.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier w poruszaniu się

Likwidacja barier w poruszaniu się

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to sprzęt, który znacznie zwiększa komfort życia osoby niepełnosprawnej. Dzięki niemu możliwe staje się samodzielne dotarcie do wielu miejsc. Nie zawsze osoba niepełnosprawna może na dalszą drogę dojechać na wózku manualnym. Wówczas świetnym rozwiązaniem będzie zakup wózka bądź skutera o napędzie elektrycznym. Niestety wiąże się to z ogromnymi kosztami. Z pomocą przychodzi nam „Aktywny samorząd”, który dofinansowuje zakup tego sprzętu. Program adresowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W przypadku gdy niepełnosprawność ta uniemożliwia samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W ramach programu likwidacji barier w poruszaniu się możemy również starać się o dofinansowanie do zakupu protezy kończyny dolnej bądź górnej. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziemy na stronie PFRON.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych – sprzęt elektroniczny

Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna nie może swobodnie się poruszać, posiadanie komputera jest dla niego swego rodzaju „oknem na świat”. Sprzęt elektroniczny pozwala podjąć zdalną pracę, nawiązywać kontakty, wyszukiwać informacje, robić zakupy itp. Dlatego jest niezbędny w życiu każdego z nas. Tu z pomocą ponownie przychodzi program „Aktywny samorząd”. W ramach jego realizacji możemy starać się o pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Dofinansowanie obejmuje również szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Projekt adresowany jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Otrzymanie takiego sprzętu umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) bez wychodzenia z domu, kolejek i barier.

Przeczytaj również: Taniec towarzyski osób niepełnosprawnych

Słuchaj Radia Bezpieczna Podróż!

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia