Od 1 listopada utworzenie korytarza życia będzie obowiązkowe

179
Od 1 listopada utworzenie korytarza życia będzie obowiązkowe

Od 1 listopada utworzenie korytarza życia będzie obowiązkowe

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o Ruchu Drogowym. Od 1 listopada na kierowcę nałożony zostanie obowiązek utworzenia korytarza życia dla służb ratunkowych. W przyszłym roku kara za nieprzestrzeganie przepisów zostanie nałożona także na kierowców, którzy nie zastosują się do jazdy na suwak.  Obecnie projekt trafi pod obrady Sejmu.

Rząd wziął na poważnie projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczącego nałożenia obowiązku utworzenia korytarza życia dla służb ratunkowych oraz jazdy na suwak. Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach. W pierwszej z nich, gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego. W drugiej natomiast – gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.

Od 1 listopada utworzenie korytarza życia będzie obowiązkowe

Utworzenie korytarza życia będzie obowiązkowe

To już pewne, że od 1 listopada 2019 roku tworzenie tzw. korytarzy życia będą regulowały przepisy. Regulacja ta ma dokładnie określać zasady tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów służb ratunkowych oraz ustępowania im pierwszeństwa. Jak?Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym.

Jazda na suwak – koniec z szeryfowaniem na drodze !

W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie określą zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Sformalizują też zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu. Rozwiązania dotyczące jazdy na suwak zaczną obowiązywać po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury są zbliżone do sprawdzonych od lat rozwiązań funkcjonujących w wielu w krajach Europy.

Zainteresuje Cię również: Posypią się mandaty za blokowanie korytarza życia?