Wzrost płacy minimalnej 2023

99
Wzrost płacy minimalnej 2023. Logo ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Na białym tle konturowy obraz orła w koronie, obok napis w dwóch wierszach ministerstwo rodziny i polityki społecznej. Całość czarno biała.
Wzrost płacy minimalnej 2023.

W dniu wczorajszym minister rodziny i polityki społecznej poinformowała o planowanej na przyszły rok 2023 dwukrotnej waloryzacji płacy minimalnej. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010,00 zł brutto. Jeśli sprawdzą się prognozy, to nastąpi wzrost płacy minimalnej 2023 do kwoty 3416,30 zł brutto, czyli o 406,30 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej 2023 – dwukrotna waloryzacja

Zgodnie ze słowami szefowej MRiPS – Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023. Stanie się tak ponieważ wynika to z ustawowych gwarancji. Jeśli prognozowany wskaźnik inflacji na kolejny rok wynosi więcej niż 5 %, podwyższanie płacy minimalnej odbywa się dwukrotnie – w styczniu i w lipcu. A zgodnie z najnowszą aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa średnioroczna inflacja w 2023 roku ma wynosić 7,8 %. Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, Ceny dóbr i usług były w kwietniu średnio o 12,3 % wyższe niż rok wcześniej. NBP wraz z rządem podejmuje szereg działań, ale jak widać wzrost cen nie tylko nie zwalnia, ale wręcz przyspiesza. Kwietniowa inflacja zdecydowanie przeskoczyła tę z marca. Ekonomiści mieli nadzieję na spowolnienie inflacji okazało się jednak, że marcowe 11 % to nie koniec wzrostu cen.

Może cię również zainteresować: Protest pracowników skarbówki