Dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych

1133

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Pomoc jest skierowana do osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym bądź umiarkowanym

Dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Aktywny Samorząd. Od marca 2023 roku przyjmowane są wnioski, w kolejnej już edycji programu — dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami.

Na czym polega dofinansowanie?

Dofinansowanie to pomoc w zakupie komputera, sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Nie obowiązuje tu katalog dopuszczalnych do dofinansowania sprzętów, urządzeń czy też oprogramowania, jednak muszą one spełniać warunki definicji programowej. Zatem może to być komputer (stacjonarny lub mobilny) współpracujące z nim urządzenie i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Osoby niewidome mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup urządzeń brajlowskich. Ten elektryczny sprzęt umożliwia odczytywanie treści przy pomocy zmysłu dotyku. Głównym kryterium dofinansowania są indywidualne dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną beneficjenta.

Do kogo skierowany jest program

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, z niepełnosprawnością ruchową i niedowładem obu rąk

W dobie cyfryzacji posiadanie komputera czy laptopa to nie tylko forma spędzania wolnego czasy, ale przede wszystkim konieczność. Jest on swego rodzaju oknem na świat, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami. Pomaga im w nauce, załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, a także w wykonywaniu pracy zawodowej. Dlatego PFRON i samorządy wychodzą z inicjatywą wsparcia dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. O dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać osoby niepełnosprawne, które:

-nie ukończyły 18 roku życia i nadal pobierają naukę;

-osoby pełnoletnie aktywne zawodowo.

Ponadto dotację na zakup sprzętu komputerowego otrzymasz jeśli jesteś osobą:

-z dysfunkcją narządu wzroku;

-głuchą lub niedosłyszącą, albo niepełnosprawną z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych;

-z niepełnosprawnością ruchową i niedowładem obu rąk.

Dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski na dofinansowanie do komputera można składać już od 1 marca 2023 roku. Termin zakończenia ich przyjmowania przypada natomiast na 31 sierpnia bieżącego roku. Formularz wniosku wraz z wykazem załączników dostępny jest w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Znajdziemy go także u Realizatora programu, którym jest samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Dokumenty możemy składać na dwa sposoby — w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli wybierzemy pierwszą formę, uzupełniony wniosek należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dodatkowo możemy dostarczyć go do placówki PFRON odpowiedzialnej za realizację programu. Warunkiem do elektronicznej formy złożenia wniosku jest posiadanie Profilu Zaufanego. Wówczas zrobimy to za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Potrzebne dokumenty

Składając wypełniony wniosek, musimy dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Mowa tu o:

-kopii orzeczenia o niepełnosprawności;

-akcie urodzenia dziecka;

-dokumencie potwierdzającym opiekę prawną — jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną;

-zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym dysfunkcję obu rąk. Dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia — z orzeczeniem o niepełnosprawności;

-zaświadczeniu lekarskim od lekarza specjalisty, na przykład: okulisty, laryngologa, ortopedy;

-ofercie cenowej wnioskowanego sprzętu elektronicznego;

-opinii eksperta wnioskowanej pomocy;

-dokumencie potwierdzającym zatrudnienie, czyli zaświadczenie od pracodawcy, z Urzędu Pracy lub ze szkoły.

Dofinansowanie do komputera dla osób niepełnosprawnych – ile możemy otrzymać?

Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji i stopnia niepełnosprawności

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby jak najlepiej uzasadnić potrzebę zakupu danego sprzętu. Musimy także pamiętać, że obowiązuje nas wkład własny i wynosi on co najmniej 10% ceny brutto zakupu. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji i stopnia niepełnosprawności. Maksymalnie może ona wynosić dla osoby:

-niewidomej – 26 500 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16 500 zł;

-która posiada inną dysfunkcję narządu wzroku i znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności – 10 000 zł;

-z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 000 zł;

-z dysfunkcją narządu słuchu i znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 6 000 zł.

Pamiętajmy, że każdy przyjęty wniosek wraz z załącznikami jest oceniany w systemie punktowym. Maksymalnie możemy otrzymać 100 punktów. Jednak w celu zakwalifikowania wniosku do realizacji, wystarczy jeśli uzyskamy przynajmniej 10 punktów.

Jak często możemy skorzystać z programu Aktywny Samorząd?

Z programu Aktywny Samorząd w ramach dofinansowania do zakupu komputera możemy skorzystać co pięć lat. W momencie jednak gdy nasz stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możemy już w pełni korzystać z kupionego wcześniej komputera, możemy wówczas zwrócić się do swojego PCPR- u, o skrócenie okresu karencji. Kolejnym powodem do wcześniejszego wystąpienia o dofinansowanie są różnego rodzaju zdarzenia losowe. Mowa tu między innymi o utracie sprzętu, na przykład z powodu kradzieży, bądź zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę. Ponadto o skrócenie czasu karencji mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzasadnią, iż wcześniej zakupiony sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji. Dotyczy to w szczególności sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą. W przypadku pozytywnej decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie możemy złożyć kolejny wniosek i ubiegać się o jego wcześniejsze rozpatrzenie.

Przeczytaj także: Czas oczekiwania osoby niepełnosprawnej na asystenta

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia