Czym jest System iPFRON+?

System iPFRON+ pozwala w prosty sposób pozyskać wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mowa tu o takich działaniach jak: łatwiejsze pozyskanie środków PFRON, szybsze udzielanie dofinansowań oraz ogólna poprawa jakości życia beneficjentów.

442
Czym jest System IPFRON+? mężczyzna na wózku inwalidzkim korzystający z nowoczesnej platformy
System iPFRON + to nowoczesna platforma służąca do składania wniosków o wsparcie finansowe przez PFRON

Czym jest System iPFRON+? Do kogo jest skierowany i w czym może pomóc osobom z niepełnosprawnościami? Sprawdź z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+?

Założenia i cele systemu

https://www.youtube.com/watch?v=kWXU8UJCSwA
Nowoczesny System informatyczny iPFRON+

iPFRON+ to nowoczesna platforma informatyczna wspierająca obsługę obecnych oraz przyszłych Programów wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. Celem Systemu jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz podmiotom, które działają na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON. Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i poprawy jakości ich życia. Kolejnym celem jest usprawnienie i przyspieszenie procesu udzielania dofinasowań oraz zapewnienie pełnej transparentności wydatkowania środków publicznych. System iPFRON+ będzie wspierał użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy. Wsparcie te obejmie między innymi:

-uzyskanie wszelkich informacji;

-wypełnienie wniosku, a także jego podpisanie i złożenie;

-dokonywanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień;

-zawarcie umowy i rozliczenie dofinasowania.

System iPFRON+ znacznie skróci czas obsługi całego procesu dofinansowania. Dodatkowo dzięki narzędziom aktywnie wspierającym osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, załatwianie spraw będzie możliwe w pełni bez wychodzenia z domu. Załączniki będą mogły być dodawane w formie zdygitalizowanej, a część danych we wniosku będzie wypełniana automatycznie. Ponadto System iPFRON+ jeszcze przed złożeniem wniosku będzie weryfikował jego poprawność.

Kto może skorzystać z Systemu iPFRON+?

Czym jest System IPFRON+? Dziewczyna w biurze na wózku inwalidzkim
Z nowoczesnego Systemu iPFRON+ mogą skorzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnościami

Z Systemu iPFRON+ mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, jak i wszystkie organizacje pozarządowe działające na ich rzecz. Jednak organizacje te muszą posiadać odpowiednie zapisy w statucie, które potwierdzają profil prowadzonej działalności. O zarejestrowanie swojej instytucji w systemie iPFRON+ mogą ubiegać się takie instytucje jak: fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne. Dodatkowo należą do nich kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Po zatwierdzeniu instytucji w Systemie, Wnioskodawcy będą mogli korzystać z nowego sposobu ubiegania się o dofinasowanie z Funduszu. Wnioskodawca ma również możliwość komunikowania się z PFRON posługując się przygotowanym do tego celu komunikatorem, podczas całego cyklu trwania sprawy.

Jak zarejestrować się w Systemie iPFRON+?

Wszystkie wyżej wymienione instytucje mogą już dziś zarejestrować się w Systemie iPFRON+. Wystarczy wykonać tylko kilka prostych kroków bez konieczności wychodzenia z biura czy z domu. Aby się zarejestrować:

-otwórz stronę iPFRON+ – https://ipfronplus.pfron.org.pl/;

-zaloguj się do Systemu iPFRON+ poprzez uwierzytelnienie w login.gov.pl (poświadczenie jednym z dostępnych sposobów: profil zaufany, aplikacja mObywatel, Bankowość elektroniczna, e-Dowód, USE elD);

-wypełnij wniosek o rejestrację Instytucji używając przycisku “Zarejestruj Instytucje”. Przycisk dostępny jest po zalogowaniu w lewym bocznym menu w zakładce “Rejestrowane instytucje”, która rozwija się z poziomu zakładki “Instytucje”.

Dla osób, które mają jakiekolwiek problemy z obsługą Systemu iPFRON+ powstała specjalna infolinia, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 007 140 czekają konsultanci udzielający wszelkich informacji na temat Systemu.

Na jakie cele można uzyskać wsparcie?

Wsparcie z PFRON dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Mowa tu o takich zadaniach jak:

-prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

-organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia, a także zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych;

-organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej;

-dodatkowo organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy.

Ponadto PFRON wyznaczył sześć kierunków pomocy, do których należą:

-wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy;

-zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami;

-wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia;

-zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do informacji;

-poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób z niepełnosprawnościami;

-upowszechnienie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Czym różni się System iPFRON+ od Systemu SOW?

Czym jest System IPFRON+? Mężczyźni na wózkach inwalidzkich grający na hali sportowej w koszykówkę
Dzięki wsparciu i pomocy PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma na celu wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób z niepełnosprawnościami. Dba o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych osób z niepełnosprawnościami. Tworzy dla nich różne projekty, udziela dofinansowań, które znacznie ułatwiają im życie. Jednym z nich jest właśnie System SOW, który służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. System iPFRON+ natomiast w dużej mierze jest skierowany do organizacji pozarządowych wnioskujących o środki w ramach “zadań zleconych”. Ponadto dedykowany jest także do osób z niepełnosprawnościami, pracodawców prowadzących ZPCH oraz placówek edukacyjnych korzystających z innych programów wsparcia realizowanych przez PFRON.

A może chcesz się dowiedzieć, jak działa wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych PFron i co zrobić, aby z niej skorzystać?

Przeczytaj także: Czym jest Frame running?

zapraszamy również do zapoznania się z elektrycznym Citroenem e-C3

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/