Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

0
104
Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Dokument po lewej zawiera datę ważności, numer oraz nazwę organu wydającego. Po lewej na dole granatowy symbol osoby niepełnosprawnej oraz hologram. Prawa strona blankietu zawiera napis karta parkingowa w 24 językach unii europejskiej.
Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Każdy kierujący samochodem, coraz częściej boryka się z brakiem miejsca do zaparkowania pojazdu. Problem ten dotyka również osób z niepełnosprawnościami, które i tak nie mają w życiu lekko. Właśnie z myślą o tych osobach powstała „Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych”. Karta uprawnia do korzystania z charakterystycznych niebiesko-białych miejsc parkingowych w Polsce i za granicą. Miejsca takie najczęściej położone są w pobliżu głównego wejścia do urzędów, budynków, sklepów wielkopowierzchniowych itd. Niestety nie jest to regułą.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – komu przysługuje

O „niebieską kartę parkingową” mogą się ubiegać osoby, które mają stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Konieczne jest również wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie karty parkingowej posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna). W przypadku gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zawiera wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie zostanie ona wydana.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu przykładowe puste miejsce parkingowe na blokowisku. Miejsce oznakowane niebieskim kolorem i znakiem niepełnosprawności.
Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Przepisy mówią, że stanowisko takie powinno mieć co najmniej 3,6 m szerokości i 5 m długości.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – jak ją uzyskać

Aby stać się posiadaczem karty parkingowej, należy udać się do właściwego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (najlepiej tego, który wystawił orzeczenie) by złożyć wymagane dokumenty. Są to:

 • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność – do wglądu,
 • wniosek o wydanie karty parkingowej (można go pobrać z internetu), nie należy podpisywać wniosku w domu – należy to zrobić w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek,
 • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta. Zdjęcie powinno spełniać poniższe warunki:
  • wymiary: 35 mm x 45 mm,
  • brak nakrycia głowy i ciemnych szkieł w okularach,
  • jeśli masz wadę wzroku i musisz nosić ciemne szkła w okularach – możesz wyjątkowo mieć okulary z takimi szkłami na zdjęciu,
  • jeśli zgodnie z religią, którą wyznajesz, nosisz nakrycie głowy i w dowodzie lub paszporcie też masz zdjęcie w takim nakryciu – możesz mieć je też na zdjęciu do karty parkingowej,
 • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę.
 • Wniosek musi złożyć osobiście niepełnosprawny. Nie można skorzystać z pomocy pełnomocnika. Jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – miejsca parkingowe

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Na fotografii widoczny częściowo srebrny samochód kombi, zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych.
Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z danymi podanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), w 2021 roku, w Polsce na 1000 mieszkańców przypadało 747 pojazdów. Z ilością miejsc parkingowych, a szczególnie miejsc dla niepełnosprawnych jest zupełnie inaczej. Kwestię ilości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a dokładnie:

Art. 12a. drogi publ.

Wyznaczanie stanowisk postojowych dla pojazdów z kartą parkingową

1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwaną dalej „kartą parkingową”:

1) na drogach publicznych;

2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;

2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;

3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;

4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

Z oczywistych względów, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych muszą być szersze niż te standardowe. A wszystko po to, by można było bezpiecznie i wygodnie wsiąść i wysiąść z wózkiem. Przepisy mówią, że stanowisko takie powinno mieć co najmniej 3,6 m szerokości i 5 m długości.

Może cię również zainteresować: Samochód dla niepełnosprawnego