Algorytmy sztucznej inteligencji przekują myśli w słowa

Algorytmy sztucznej inteligencji mostem pomiędzy myślami a słowami ludzi z barierami komunikacji werbalnej.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Algorytmy sztucznej inteligencji przekują myśli w słowa
Algorytmy AI nową nadzieją dla osób z barierami komunikacyjnymi.

Australijscy naukowcy opracowali przełomowy system, który pozwala osobom sparaliżowanym porozumiewać się ze światem. System odczytuje fale mózgowe i przekłada je na słowa.

Myśli w słowa – przełom w neurotechnologii

Odkrycie australijskich naukowców stanowi przełom w dziedzinie technologii asystujących osobom sparaliżowanym. Opracowany system, który tłumaczy fale mózgowe na zrozumiałe słowa, reprezentuje nadzieję dla osób, które utraciły możliwość werbalnej komunikacji z otoczeniem. To wielkie osiągnięcie, które otwiera drzwi dla bardziej efektywnego porozumiewania się osób dotkniętych paraliżem. Badania z udziałem 30 osób, gdzie większość z nich osiągnęła skuteczność na poziomie 90%, to obiecujące wyniki potwierdzające potencjał tego systemu. Choć system wciąż wymaga rozwoju, ta wysoka dokładność w przekazywaniu myśli poprzez fale mózgowe jest wyjątkowo zachęcająca. Optymizm naukowców co do przyszłości tego systemu jest zrozumiały. Dalsze prace rozwojowe w tej dziedzinie mogą doprowadzić do wypracowania jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi. Umożliwi to osobom sparaliżowanym pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i znacząco poprawią ich jakość życia.

Myśli w słowajak to działa

System ten, oparty na złożonych algorytmach sztucznej inteligencji, które potrafią analizować i interpretować fale mózgowe człowieka to nowa nadzieja dla osób sparaliżowanych. System nazywa się interfejsem IMC i jest technologią, która umożliwia komunikację bezpośrednio z mózgiem, pomijając tradycyjne kanały sensoryczne i motoryczne. IMC może być używany zarówno do odbierania sygnałów z mózgu, jak i do wysyłania do niego stymulacji. Czepek z elektrodami, umieszczony na głowie, działa niczym most pomiędzy umysłem a światem zewnętrznym. Kiedy chory aktywuje go, system interpretuje fale mózgowe, tłumacząc je na zrozumiały dla ludzi język – słowa i zdania.

Jednym z najbardziej znanych przykładów IMC jest projekt Neuralink, założony przez Elona Muska. Neuralink ma na celu stworzenie bezprzewodowego interfejsu mózg-komputer, który będzie implantowany w mózgu i pozwoli na łączenie się z urządzeniami cyfrowymi. Neuralink twierdzi, że jego technologia może pomóc osobom sparaliżowanym w kontrolowaniu komputerów, telefonów, protez i nawet egzoszkieletów. Innym przykładem IMC jest BrainGate, który jest wspólnym projektem kilku uniwersytetów i instytutów badawczych. BrainGate wykorzystuje implanty mózgowe do odczytania sygnałów z kory ruchowej i przekazywania ich do zewnętrznych urządzeń. A mowa o urządzeniach takich jak robotyczne ramię, wózek inwalidzki lub syntezator mowy. BrainGate umożliwił już kilku pacjentom z całkowitym lub częściowym paraliżem odzyskanie pewnej niezależności i komunikacji.

Myśli w słowa – szansa na normalne życie

Podsumowując, system oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi zamieniać myśli w słowa, to nowa nadzieja dla osób sparaliżowanych. Taki system daje im możliwość komunikacji, która dotąd była dla nich niedostępna lub utrudniona. Pozwala im wyrażać myśli, uczucia, potrzeby – wszystko to, co zwykłe dla innych ludzi. Taki system jest też symbolem postępu technologicznego i humanitarnego, który ma na celu poprawę jakości życia i równości społecznej. Jednak system ten nie jest pozbawiony wyzwań i zagrożeń, które wymagają odpowiedzialnego i etycznego podejścia.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia