2024 rokiem pompy ciepła – R290 to przyszłość, tak – to propan

Polityka energetyczna zwiększa znaczenie pomp ciepła R290 - Coraz więcej oszczędności poprzez dofinansowania ze środków publicznych. Poznaj szczegóły pompy ciepła r290

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

pompa ciepła - schemat działania za www.neoklima.pl
pompa ciepła - schemat działania za www.neoklima.pl

To propan ale nie jako gaz do opalania w piecu a jako medium do przemian termodynamicznych zamiast freonu. Okazuje się że to co 40 lat temu było niebezpieczne teraz zastąpi to co na prawdę niszczy jonosferę. Gazy freonowe są tysiąc razy bardziej szkodliwe dla jonosfery niż propan. Pompy ciepła R290 to niewątpliwie przyszłość.

Jak wygląda dynamika instalacji pomp ciepła w Polsce?

Przyszłość pomp ciepła w Polsce jest bardzo obiecująca. Rynek pomp ciepła w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a trend ten będzie się utrzymywał w najbliższych latach.

Głównymi czynnikami, które napędzają rozwój rynku pomp ciepła w Polsce są:

  • rosnące ceny energii,
  • coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa,
  • dofinansowania do zakupu i montażu pomp ciepła ze środków publicznych.

W 2022 roku w Polsce sprzedano ponad 200 tys. pomp ciepła, co oznacza wzrost o ponad 100% w porównaniu do roku poprzedniego. Według prognoz, w 2023 roku sprzedaż pomp ciepła w Polsce może wzrosnąć nawet do 250 tys. sztuk.

Są też trudności – 2026 roku wchodzi zakaz stosowania freonów i ich pochodnych

W przyszłości w Polsce będzie wdrażany przepis, który zakazuje stosowania w nowych pompach ciepła czynników chłodniczych o wysokim współczynniku tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Przepis ten ma wejść w życie w 2026 roku. Oznacza to, że producenci pomp ciepła będą musieli dostosować swoją ofertę do nowych przepisów. Najprawdopodobniej standardem w przyszłości staną się pompy ciepła zasilane propanem (R290).

Pomimo nowych przepisów, przyszłość pomp ciepła w Polsce jest bardzo obiecująca. Pompy ciepła są coraz bardziej popularne, ponieważ są to urządzenia ekologiczne i ekonomiczne.

Oto kilka prognoz dotyczących przyszłości pomp ciepła w Polsce:

  • W 2025 roku w Polsce może być zainstalowanych ponad 1 mln pomp ciepła.
  • W 2030 roku pompy ciepła mogą odpowiadać za ponad połowę całkowitego ogrzewania budynków w Polsce.

Oczywiście, przyszłość pomp ciepła w Polsce będzie zależała od wielu czynników, takich jak:

  • rozwój technologii,
  • ceny energii,
  • regulacje prawne.

Jednak biorąc pod uwagę obecne trendy, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że pompy ciepła będą odgrywać coraz większą rolę w polskim systemie ciepłownictwa.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej

Brak postów do wyświetlenia