Tak poprzednia władza (nie)równo dotowała samorządy – o wszystkim decydował klucz partyjny

Dane wyssane z palca? Przecież ówczesna władza była "uczciwa" i o kumoterstwie nie może być mowy.

80

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Dotowanie samorządu - Zbliżenie na dłoń układającą piramidki ze złotych monet. Jedna z trzech monet jest gotowa, obok, rośnie dużo wyższa.

Instytut Finansów Publicznych przeprowadził kompleksowe badania, w których przeanalizował sposób rozdziału dotacji dla samorządów, w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Na jaw wyszły ogromne dysproporcje. Dotowanie samorządu

Dysproporcje w dotowaniu samorządów

Jak wynika z opracowania IFP, w latach 2019÷2023 gminy zarządzane przez przedstawicieli jedynie słusznej opcji politycznej, otrzymały niemal 2,35 raza większe dotacje rządowe od gmin kierowanych przez ówczesną opozycję parlamentarną. Pamiętajmy, że większość z tych dotacji pochodziła z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (łącznie 111,4 mld), a jego działania sfinansowano przez emisję obligacji, czyli powstałe zadłużenie musimy spłacić my – obywatele.

Do takich wniosków doszedł główny autor opracowania dr Łukasz Wiktor Olejnik, pracownik naukowy SGH, ekspert zewnętrzny Instytutu Finansów Publicznych oraz autor pomocniczy Marcin Grygo młodszy analityk Instytutu Finansów Publicznych.

Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że gminy rządzone przez „swoich” otrzymały łącznie ok. 5486 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gminy rządzone przez niezależnych samorządowców otrzymały ok. 3684 zł na mieszkańca, z kolei gminy zarządzane przez opozycję ok. 2333 zł na mieszkańca.

Jak powiedział dr Sławomir Dudek, Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych – „Ta analiza pokazuje kilka istotnych patologii. Przede wszystkim mieliśmy do czynienia z centralizacją procesu inwestycji lokalnych. Zamiast planować autonomicznie swój rozwój, gminy uzależniono od decyzji urzędu na szczeblu centralnym. Po drugie, gros środków na dotacje zostało przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, należały do niego takie programy jak np. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Ten mechanizm (oficjalnie nadzwyczajna interwencja pandemiczna) nie powinien być używany w takich celach. Zwłaszcza, że fundusz covidowy znaczną część swoich wydatków pokrywał z obligacji wyemitowanych poza budżetem, czyli z z długu, który będą musieli spłacać wszyscy podatnicy przez wiele lat. No i oczywiście selekcja beneficjentów. Nasza kompleksowa analiza ostatecznie udowadnia, że kryteria polityczne były najistotniejsze przy podejmowaniu decyzji o tym, która gmina otrzyma dofinansowanie”.

Raport NIK o podziale dotacji dla samorządów

Jednocześnie autorzy sporządzonego opracowania, przypomnieli wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli – „Kryteria oceny wniosków w uchwałach tworzących programy Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych oraz Program Inwestycji Strategicznych były określone bardzo ogólnie, natomiast na etapie rozpatrywania wniosków nie wypracowano jednolitego, przejrzystego i jawnego mechanizmu oceny wniosków. (…) W żadnej formie (ani papierowej, ani elektronicznej) nie dokumentowano uzasadnień podjętych decyzji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Uniemożliwiało to ustalenie przesłanek stanowiących ich podstawę i sprawiało, że tryb oceny wniosków nie był jawny i przejrzysty. Nie wskazano także konkretnych kryteriów, w oparciu o które wnioski obejmujące przedmiotowo zbliżone inwestycje rozpatrywano odmiennie. Ponadto żaden z członków komisji, podczas składania ustnych wyjaśnień czy przesłuchań, nie był w stanie określić, dlaczego jeden wniosek wsparcie uzyskał, a inny nie. Świadczy to o braku transparentności procesu nie tylko dla kontrolerów, ale i dla członków komisji, którzy nie są w stanie dokonać oceny tych samych wniosków, w taki sam sposób.

Wątpliwości Izby wzbudziło też to, czy komisja w ogóle dostatecznie zapoznawała się z wnioskami. Przy założeniu ciągłej pracy Komisji ds. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez 12 godzin na każdym z posiedzeń, na dokonanie przeglądu jednego wniosku przypadało odpowiednio mniej niż 16, 13 i 11 sekund”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono również, że – „Przewodniczący Komisji do spraw wsparcia Programu Program Inwestycji Strategicznych po jej posiedzeniach, co najmniej w pierwszej edycji naboru, jednoosobowo dokonywał zmian w wydanych przez Komisję rekomendacjach”.

W tym najbardziej kompleksowym opracowaniu Instytutu Finansów Publicznych, dotyczącym dotowania samorządów w latach 2019÷2023 poddano analizie ponad 40 000 dotacji. Udzielonych w ponad 70 naborach w ramach 15 programów wsparcia dla samorządów w tym okresie. Łączna wartość udzielonych dotacji to 168,6 mld zł, co stanowi 6,14% średniego rocznego PKB Polski z lat 2019÷2023.

(Źródło:IFP)

**********

Dziękujemy że przeczytałeś ten artykuł, jest on przygotowany przez naszą redakcję składającą się z osób z niepełnosprawnościami. Niektórzy z nas mają znaczne dysfunkcje jak porażenie mózgowe jednak walczymy bo umysły mamy dzielne dzięki takim jak TY. Takim którzy dają nam wiarę w sens tego co robimy. Im większy nasz zasięg tym więcej takich jak MY znajdzie sens życia dzięki takim jak TY.

Pierwsza w UE radiowa i portalowa redakcja z niepełnosprawnościami

Przełam swoje bariery, dołącz do nas, mamy świetne narzędzia do niwelowania różnic i doświadczenie w kształceniu osobowości. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Razem pokonamy trudności a ty zostaniesz świetnym dziennikarzem. Walcz razem z nami o lepsze jutro takich jak TY i MY. kontakt@radiobp.org

redakcja z niepełnosprawnościami portal i radio

Polecamy: Kulinarną Nawigację z Szefem Narodowej Reprezentacji Kulinarnej, oraz restaurację Zdrówko prowadzoną przez osoby niepełnosprawne.

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

  • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
  • KRS: 0000406931
  • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia