Rekordowy deficyt w polskim budżecie

Wysoki deficyt w polskim budżecie to zła prognoza na przyszłość

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

rekordowy deficyt w polskim budżecie, kalkulator i długopis leżące na wydruku z wykresami
rekordowy deficyt w polskim budżecie może źle wpłynąć na gospodarkę

Dzisiaj odbyły się obrady sejmu, podczas których uchwalono budżet na 2024 rok. Niestety, przewidziano rekordowy deficyt w polskim budżecie. Wynosi on aż 184.8 miliarda złotych. To dużo więcej, niż przewidywało PiS. Poprzednicy obecnego rządu planowali bowiem, że deficyt będzie o 20 miliardów złotych mniejszy.

Większość wydatków budżetowych w 2024 roku zostanie przeznaczona na ochronę zdrowia (38,6 mld zł), oświatę (40,1 mld zł) oraz politykę społeczną (62,8 mld zł). Na inwestycje publiczne przewidziano 49,6 miliarda złotych.

Deficyt budżetowy jest spowodowany szeregiem czynników, w tym rosnącymi kosztami życia, inflacją, a także wojną w Ukrainie. Rosnące koszty życia powodują, że rząd musi przeznaczać coraz więcej pieniędzy na dopłaty do cen energii i żywności. Inflacja natomiast powoduje, że dochody budżetowe spadają, ponieważ obniża się w jej wyniku wartość pieniędzy.

Jakie konsekwencje może mieć rekordowy deficyt w polskim budżecie?

Wojna w Ukrainie również przyczynia się do wzrostu deficytu. Rząd musi bowiem przeznaczać coraz więcej pieniędzy na pomoc uchodźcom oraz na wsparcie dla ukraińskiej armii. Rekordowy deficyt budżetowy może mieć poważne konsekwencje dla polskiej gospodarki. Przyczyni się także do wzrostu inflacji, a także do obniżenia ratingu kredytowego Polski. Jest to także tym bardziej niepokojące, że przewiduje się, iż może on być jeszcze wyższy. W rzeczywistości kwota deficytu budżetowego może przekraczać 184,8 miliarda złotych. Dzieje się tak, ponieważ budżet nie jest ostateczny. W ciągu roku rząd może wprowadzać do niego zmiany, np. w związku z niespodziewanymi wydatkami. W przypadku budżetu na 2024 rok, istnieje ryzyko, że deficyt będzie jeszcze wyższy z powodu wojny w Ukrainie. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużać, rząd zostanie zmuszony do przeznaczania coraz więcej pieniędzy na pomoc uchodźcom i na wsparcie dla ukraińskiej armii.

Czy deficyt budżetowy można zmniejszyć?

Obecnie trudno powiedzieć, jak wysoka okaże się ostateczna kwota deficytu budżetowego na 2024 rok. Jednak jedno jest pewne – będzie to wartość rekordowa. Nie wiadomo, czy zostaną podjęte działania mające ograniczyć deficyt w polskim budżecie. Mogą one być prowadzone:

• Poprzez zwiększenie dochodów budżetowych. Można to osiągnąć przez podniesienie podatków, zwiększenie ściągalności zobowiązań lub znalezienie nowych źródeł dochodów, np. prywatyzację majątku państwowego.

• Poprzez zmniejszenie wydatków budżetowych. Można to osiągnąć, planując oszczędności w poszczególnych obszarach, np. obniżając wynagrodzenia w sektorze publicznym lub ograniczając wydatki na inwestycje.

Z drugiej strony, rząd jest ograniczony w swoich możliwościach przez szereg czynników, w tym sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną. Na przykład, podniesienie podatków może negatywnie wpłynąć na gospodarkę, a ograniczenie wydatków na kluczowe obszary, takie jak ochrona zdrowia czy oświata, może być niepopularne.

Przeczytaj o tym, że ceny mieszkań w Polsce nadal rosną.

Odwiedź także restaurację Zdrówko prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnościami. Oferuje ona najlepszy catering i jedzenie w Legionowie.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Brak postów do wyświetlenia