Modernizacja polskiej armii – jak będzie wyglądać?

modernizacja polskiej armii - jakie wyzwania i problemy widzi Paweł Zalewski?

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

modernizacja polskiej armii, strzelające haubice podczas ćwiczeń Jesień 2023 r.
modernizacja polskiej armii to wyzwania finansowe i logistyczne

Modernizacja polskiej armii to problem, który porusza wielu polityków i dowódców wojskowych. Jest to związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą – wojną w Ukrainie i rosyjską agresją.

Polska armia staje obecnie przed znaczącymi wyzwaniami modernizacyjnymi, które wynikają z narastającego zagrożenia ze strony Rosji oraz bieżącej sytuacji na Ukrainie. Wicepremier i minister obrony narodowej, Paweł Zalewski, podkreśla konieczność modernizacji w kontekście istniejącego pakietu modernizacyjnego. Wiceminister obrony narodowej zapowiedział, że rząd będzie kontynuował programy modernizacyjne rozpoczęte przez poprzedników, ale w „dobry i skuteczny sposób”.

Paweł Zalewski przyznał, że gdyby poważnie potraktować program modernizacyjny, który zakładał zakup nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia, to polska armia musiałaby liczyć nie 300 tys., a 390 tys. żołnierzy. Obecnie polskie siły zbrojne liczą ok. 200 tys. żołnierzy.

Wiceminister obrony narodowej zapowiedział również, że jeszcze w tym roku powstanie ustawa o obronie cywilnej, która określi poziom wydatkowania pieniędzy na ten cel. Jeśli środki finansowe będą potrzebne, to rząd będzie nowelizować budżet.

Modernizacja polskiej armii a podziały społeczne

Perspektywa konfliktu NATO z Rosją podkreślana przez doniesienia byłego dowódcy amerykańskiej armii w Europie gen. Bena Hodgesa, skłania do przyspieszenia procesu modernizacyjnego polskich sił zbrojnych. Tymczasem polityczne podziały w Polsce stają się przeszkodą w jednolitej modernizacji i skutecznej obronie. Paweł Zalewski podkreśla, że jedność społeczeństwa w kwestiach obronnych jest kluczowa, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia na wschodnich granicach. Jego stwierdzenie, że podziały polityczne mogą być wykorzystane przez potencjalnych wrogów, podkreśla pilną potrzebę pojednania i skoncentrowania wysiłków na wspólnych celach obronnych. Jednakże, kwestie związane z praworządnością i debatą konstytucyjną utrudniają działania niezbędne w procesie modernizacji i skonsolidowania społeczeństwa.

Ogłoszenie przez nowy rząd planów modernizacji polskiej armii jest reakcją na wojnę na Ukrainie. Zapowiadane przez rząd zmiany są istotne. Wzmocnienie armii i zwiększenie liczby żołnierzy są niezbędne, aby Polska mogła skutecznie się bronić.

Jak rząd chce modernizować siły zbrojne?

Paweł Zalewski odniósł się do kwestii Wojsk Obrony Terytorialnej. Według niego, poprzednio Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonowały jako „prywatne wojsko” ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Obecne władze planują scalenie WOT z siłami zbrojnymi tak, by podlegały Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego.

Wiceminister obrony narodowej nie wypowiedział się wprost o przyszłości projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaznaczył, że będzie to zależało między innymi od analizy, której dokonają nowe władze spółki.

Należy jednak pamiętać, że modernizacja armii jest procesem długotrwałym i kosztownym. Dlatego ważne jest, aby rząd konsekwentnie realizował swoje plany i zapewnił odpowiednie finansowanie.

Oprócz modernizacji armii, rząd powinien również podjąć działania mające na celu wzmocnienie odporności społeczeństwa na zagrożenia. W tym zakresie istotne jest m.in. rozwijanie systemu obrony cywilnej i edukacji obywatelskiej.

Co jeszcze o polskiej armii mówią dowódcy wojskowi i politycy? Dowiedz się, oglądając ten film.

Przeczytaj też, jak wygląda kwalifikacja wojskowa w 2024 roku.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Brak postów do wyświetlenia