Od dzisiaj zmiany w egzaminach na prawo jazdy

3329
Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

28 czerwca 2019 roku pojawił się Dziennik Ustaw, w którym opublikowano ważne zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Zaczynają one obowiązywać od dzisiaj – 1 lipca. Minister zaznaczył jednocześnie, że część zmian zacznie obowiązywać od stycznia 2020 roku. Co się zmieni w przepisach?

Stracone prawo jazdy, a ponowny egzamin

Zmiany obejmują kierowców, którzy stracili prawo jazdy i muszą przystąpić do egzaminu kolejny raz. Nie będzie taryfy ulgowej, owi kierowcy będą traktowani tak jakby nigdy wcześniej dokumentu nie mieli. Oznacza to, że przed egzaminem będą musieli najpierw zdać test, a dopiero później egzamin praktyczny.

Egzamin o wyznaczonej godzinie

Kolejną zmianą podczas zdawania egzaminu na prawo jazdy będzie egzamin o wyznaczonej godzinie. Zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny ma rozpoczynać się o wyznaczonej godzinie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu. Miejmy nadzieję, że zmiana ta wpłynie na lepszą zdawalność egzaminów.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Dzienny limit egzaminów

Jeden egzaminator będzie mógł przeprowadzić osiem egzaminów w ciągu jednego dnia pracy. W ciągu godziny zegarowej będzie mógł odbyć się tylko jeden egzamin praktyczny. Zdaniem ustawodawcy, zmiany te pomogą przede wszystkim samym zdającym, ponieważ kursanci nie będą już oblewani celem wyrobienia dziennej normy liczby przeprowadzonych egzaminów. Zmiany te będą dotyczyć ubiegania się o prawo jazdy kategorii B.

Egzamin na prawo jazdy kategorię AM na czterokołowcu?

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Zobacz Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu – spóźnialscy zapłacą nawet 1000 złotych!