Nie będzie powtórki z rekordowych zwrotów PIT z 2023 roku.

Wprowadzenie Polskiego Ładu w 2022 roku wywołało wiele kontrowersji. Z jednej strony, rząd obiecywał, że plan ten poprawi sytuację finansową Polaków. Z drugiej strony, przepisy Polskiego Ładu były niejasne i skomplikowane, co utrudniało rozliczenia podatkowe.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

nie będzie powtórki z rekordowych zwrotów PIT za 2023

W 2023 roku Ministerstwo Finansów przekazało Polakom rekordowe 27 mld zł zwrotów podatku PIT. Było to spowodowane przede wszystkim wprowadzeniem Polskiego Ładu, który początkowo wprowadzał szereg zmian w przepisach podatkowych, mających na celu zwiększenie dochodów gospodarstw domowych. Jednak w wyniku protestów rząd zdecydował się na odkręcenie niektórych z tych zmian, co doprowadziło do powstania nadpłat podatku u wielu podatników. Nie będzie powtórki z rekordowych zwrotów PIT z 2023 roku.

Nie będzie powtórki z rekordowych zwrotów PIT z 2023 roku.

W 2024 roku nie będzie już powtórki z takich zwrotów. Głównym powodem jest to, że przepisy Polskiego Ładu zostały już ustabilizowane. Oznacza to, że nie ma już ryzyka, że rząd będzie musiał dokonywać zmian w przepisach, które doprowadzą do powstania nadpłat podatku.

Dodatkowo, w 2024 roku nie będzie już możliwości otrzymania tzw. hipotetycznego podatku. Hipotetyczny podatek to kwota podatku, którą podatnik musiałby zapłacić, gdyby nie skorzystał z ulgi lub odliczenia. W 2023 roku, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, wielu podatników otrzymało zwroty podatku, które były wyższe niż kwoty hipotetyczne. Było to spowodowane tym, że przepisy Polskiego Ładu były nieprecyzyjne i trudne do wyliczenia.

W 2024 roku przepisy podatkowe są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wyliczenia. Dlatego też, w przypadku większości podatników, kwoty zwrotów podatku będą zbliżone do kwot hipotetycznych.

Oczywiście, nadal będą osoby, które otrzymają zwroty podatku. Będą to osoby, które skorzystają z ulg lub odliczeń, których nie można wyliczyć w oparciu o przepisy podatkowe. Do takich ulg należą na przykład ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy ulga termomodernizacyjna.

Czym był Polski Ład?

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ogłoszony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2021 roku. Plan ten zakładał szereg zmian w różnych obszarach gospodarki, w tym w podatkach, inwestycjach, służbie zdrowia i edukacji.

W zakresie podatków Polski Ład wprowadzał m.in.:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla każdego,
  • obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12% dla dochodów do 120 tys. zł,
  • wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej,
  • likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

W wyniku tych zmian, rząd zakładał, że średnio 20 mln Polaków zapłaci mniej podatku.

Jak wcześniej pisaliśmy Polski Ład był jednak krytykowany przez dużą część ekspertów, którzy wskazywali, że plan ten jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty, a także że może doprowadzić do wzrostu nierówności społecznych.

W wyniku protestów społecznych rząd zdecydował się na wprowadzenie kilku zmian w Polskim Ładzie. W szczególności, przywrócono możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dla niektórych grup podatników, a także wprowadzono tzw. „ulgę dla pracujących emerytów”.

Podsumowując, w 2024 roku nie będzie już powtórki z rekordowych zwrotów PIT z 2023 roku. Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są stabilizacja przepisów Polskiego Ładu oraz likwidacja hipotetycznego podatku.

co godzinę bezstronny serwis informacyjny w radio Bezpieczna Podróż – radio niezaangażowane politycznie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami

najlepsze jedzenie i catering w restauracji Zdrówko prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Posłuchaj audycji Kulinarna Nawigacja z Jarosławem Uścińskim szefem Kulinarnej Kadry Narodowej.

Brak postów do wyświetlenia